info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

EU-domare manar till fackligt samarbete

Samordnade fackliga stridsåtgärder för att förbättra arbetsvillkor i hela EU är självklart tillåtna. Det anser EG-domstolens generaladvokat i ett mål som gäller Viking Lines utflaggning av Rosella.

Byggnads blockad mot det lettiska företaget Laval är inte det enda målet som rör fackliga stridsåtgärder som nu behandlas i EG-domstolen. Lika principiellt viktigt anses målet som handlar Viking Lines planerade utflaggning av passagerarfartyget Rosella, från Finland till Estland. De finska och internationella sjömansfacken hotade med konfliktåtgärder viket fick Viking Line att vända sig till en brittisk domstol.
Den brittiska domstolen har ställt frågor till EG-domstolen för att få svar om EU:s regler om etableringsfrihet hotas av de fackliga hoten om stridsåtgärder.

EG-domstolens generaladvokat, Poiares Maduro, offentliggjorde den 23 maj sitt utlåtande i målet. Maduro slår fast att internationellt samordnade fackliga stridsåtgärder är ett rimligt sätt vidta motåtgärder när företagen försöker sänka sina arbetskostnader genom utflaggning. Förutsättningen är att stridsåtgärderna syftar till att förbättra arbetsvillkoren för anställda i hela gemenskapen.
EG-domstolens generaladvokater, som nu yttrat sig i både Laval-målet och i Rosella-målet, har i sina yttranden valt att ge tydliga svar på frågor om hur EU-regler prioriterar mellan olika grundläggande rättigheter i fördragen. Båda yttrandena har lagt stor vikt på den sociala dimensionen, som strejkrätt och skydd mot social dumpning, i EU-samarbetet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: EU-domare manar till fackligt samarbete

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig