info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Eu-avtal ger nya arbetsmiljöregler

Flera svenska arbetsmiljöföreskrifter ändras då EU skrivit ett avtal med länder utanför unionen.

Avtalet gäller föreskrifter om maskiner, utförande av personlig skyddsutrustning, enkla tryckkärl, tryckbärande anordningar och utrustning för explosionsfarlig miljö. Det skriver tidningen Arbetarskydd i sitt senaste nummer.
Avtalet, ett så kallat MRA-avtal, handlar om att de länder som skriver på förbinder sig att erkänna att de produkter som importeras har granskats av ett anmält organ, som har utsetts av exportlandet.
Fram till i dag har Australien, Nya Zeeland, USA, Kanada, Schweiz och Israel skrivit på avtalet.
Tidningen Arbetar skydd ger ett exempel på vad avtalet innebär i praktiken. De skriver att en cirkelsåg som importerats från Australien till Sverige nu kan granskas av ett anmält organ i Australien. Tidigare krävdes det att det anmälda organet fanns inom EU.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Eu-avtal ger nya arbetsmiljöregler

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig