info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ett av tre byggen saknar hjälmar

På många av landets byggarbetsplatser finns det ingen personlig skyddsutrustning till byggnadsarbetarna. - Att det var så här dåligt var en nyhet för mig, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

Byggnads har genomfört en arbetsmiljövecka där de besökt 1 917 arbetsplatser för att granskat den personliga skyddsutrustningen. Enligt en sammanställning av undersökningen saknades det hjälmar på var tredje byggarbetsplats. På hälften av byggena fanns det inga hörselskydd och på knappt hälften saknades det skyddsglasögon.
– Arbetsgivarna bryter mot arbetsmiljölagen och de föreskrifter som gäller eftersom de är skyldiga att tillhandahålla personlig utrustning, säger Hans Tilly.
Han tror att olyckorna skulle minska kraftigt om arbetsgivarna följde de lagar och föreskrifter som redan finns.
Det är främst på de medelstora och små byggarbetsplatserna som det saknas personligt skydd. På de stora byggena finns det ofta en bättre skyddsorganisation.
För att förbättra sítuationen ska Byggnads nu ställa större krav på arbetsgivarna när det gäller arbetsmiljön och den personliga utrustningen. Men Hans Tilly är även medveten om att en del byggnadsarbetare struntar i att använda hjälm.
– Det finns en attityd hos en del och i vissa fall kan det vara praktiskt svårt att använda hjälmen. Men vid utomhusarbete och när det finns risk för fallande föremål ska hjälmen alltid vara på, säger Hans Tilly.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ett av tre byggen saknar hjälmar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig