info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Erik vill ha sin olycka prövad

Förundersökningen om olyckan som kunde kostat kranföraren Erik Henriksson livet är nedlagd. Men han begär att beslutet omprövas. Ett drygt år efteråt är han sjukskriven för sina skador.

Kranföraren Erik Henriksson och kollegerna på NCC-bygget i Norrköping började fredagen med att ställa form.
– Det gör man ju alltid gärna innan frukost, säger han.
Men den här dagen, den femte juni förra året, slutade arbetsuppgiften med att Erik Henriksson låg på Universitetssjukhuset i Linköping med skador som till en början beskrevs som livshotande. Han fyllde 23 på sjukhuset men minns inget av den födelsedagen.
Väggformen hade lossnat ur sitt läge och stödbenet till formen hade träffat Erik Henriksson på ett sätt som orsakat de svåra skadorna.

Vill ha ett avslut

Byggnadsarbetaren skrev förra veckan att åklagaren Bengt Svensson har fattat beslut om att lägga ner förundersökningen om olyckan. Men Erik Henriksson säger att han nu har skickat in en begäran om överprövning, alltså att åklagarens beslut granskas på nytt.
Ett drygt år efter olyckan är Erik Henriksson sjukskriven på grund av sina skallskador från olyckan.
Vad skulle det betyda för dig om det blev en rättegång?
– Det skulle bli ett avslut på det hela. Och att folk vaknar. För först när det gäller det här med domstolar, då vaknar folk. Stora företag behöver vakna, säger Erik Henriksson.
– Det är så tråkigt att det måste hända en olycka för att det ska ske en förändring, fortsätter han.

”För klena klackar”

Erik Henriksson arbetade för en underentreprenör till NCC. Enligt honom berodde olyckan på att klackarna som formen placerats på var för klena.
Formen, som var till en yttervägg, sattes på plats på två klackar av plattjärn och fästes med stag in mot valvet innan kranen lossades. Därefter uppfattade en arbetare det som att formen stod lite snett och försökte justera den med hjälp av ett spett. Då hände något som gjorde att järnklackarna demolerades, samt att formen kom ur läge och blev hängande på husets yttersida. Staget och dess fäste på formens insida träffade Erik Henriksson i huvudet och klämde honom.
Han menar att det aldrig skulle ha hänt om klackarna varit kraftigare. Vidare säger han att formen inte hade farit iväg som den gjorde om man haft något, som ytterligare klackar eller en tillfällig balkong, som stoppade formens fall utåt.
Han säger att arbetarna ifrågasatt klackarna innan olyckan och han vill att ansvaret prövas.

”Formen skulle varit säkrad”

Åklagaren Bengt Svensson har däremot kommit fram till att arbetsgivaren gjort det den kunde, men att rutinerna brustit då man försökt justera formen efter att kranen lossats. Därför drar han slutsatsen att det inte går att bevisa något brott och att förundersökningen ska läggas ned.
Bengt Svensson säger till Byggnadsarbetaren att utredningen inte kunnat avgöra om klackarna var för klena, men att olyckan i varje fall inte skulle hänt om formen varit säkrad i kranen.
Mona Esping, arbetsmiljöingenjör på NCC, säger att klackjärnen uppenbarligen var för klena för just det som hände den femte juni förra året, men konstaterar samtidigt att formen borde ha suttit fast i kranen då den justerades. Företaget använder nu en annan typ av järn.
– Självklart har vi ett jättestort ansvar på våra arbetsplatser. Generellt sett har vi absolut det, säger Mona Esping, men vill inte kommentera ansvarsfrågan vid just den här olyckan eftersom åklagarens beslut nu ska prövas på nytt.

Tidigare artiklar
Inget åtal efter allvarlig olycka
Allvarligt men stabilt läge

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Erik vill ha sin olycka prövad

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig