info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 V34

Enkel koll: så ökar beloppet

Så mycket extra får du till pensionen om du registrerar dina sjukpenningdagar och föräldradagar hos AFA Försäkring. Vi har gjort en fiktiv uträkning över hur antalet dagar påverkar totalbeloppet, om man är 30 år, 40 år, eller 50 år idag.

  • Försäkringen innebär att fyra och en halv procent av lönen sätts in på kontot.
  • Avtalspensionsinsättningar under föräldraledighet/sjukdom utgår från den lön du hade innan du blev föräldraledig/sjuk.
  • Uträkningen baseras på aktuell genomsnittlig prestationslön för byggnadsarbetare i hela riket inom trä, betong, mur: 195 kr/timme.
  • Uträkningen bygger på det totala antalet föräldrapenningdagar eller sjukpenningdagar som tagits ut under yrkeslivet.
  • Värdetillväxten är beräknad till 3,5 procent, samma tillväxt som tillämpas i det ”orangea kuvertet”.
arrow_forward Senaste nytt