info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Elkonflikt stoppar Malmötorn

Från fredag strejkar elektriker i NEA-koncernen och på tolv utvalda byggprojekt. - 22 man i skiftet påverkas omgående, säger platschefen på ett av projekten, Turning Torso i Malmö.

Elektrikernas varsel i konflikten om pressade byggtider berör cirka 400 elektriker. Från och med fredag är samtliga elektriker i NEA-koncernen med cirka 300 anställda uttagna i konflikt. Ytterligare drygt 100 elektriker på tolv byggen i hela landet går i strejk samtidigt.
– Vi anade att vi skulle bli uttagna. Turning Torso är ett sådant projekt som elektrikerna väljer för att få medias uppmärksamhet på konflikten, säger Ingvar Nohlin, ansvarig för mediakontakter på HSB:s omskrivna höghusbygge i Malmö. Han är upprörd och kallar Elektrikerförbundet för ”stressade isprinsessor”.

Strejken får direkt konsekvens för tornbygget. De två elektrikerna på arbetsplatsen drar rör i den bärande stommen som just nu drivs med skiftgång.
– 22 man på skiftet och nio till tio man på prefabstationen påverkas i princip direkt, säger Jörgen Holm, platschef på NCC på Turning Torso.
Elarbetsgivarna vill inte diskutera elektrikernas avtalskrav. De anser att kraven skulle ge elektrikerförbundet full makt över lönebildningen. Svenskt näringsliv i allmänhet och byggföretagen i synnerhet har slutit upp bakom elarbetsgivarna.

Elektrikerförbundet hävdar å sin sida att de pressade byggtiderna hotar arbetstagarnas hälsa och att det nu är dags att göra något efter 20 års resultatlösa samtal mellan parterna om problemen. Byggnads och Målarna stödjer elektrikernas krav men har ännu inte tagit ställning till stödåtgärder.

Bakgrunden till konflikten är att Elektrikerförbundet utnyttjat möjligheten att säga upp kollektivavtalets tredje år. I förhandlingarna har de krävt att arbetsgivarnas rätt att leda arbetet reformeras på en rad punkter, bland annat i syfte att öka jämställdheten och komma åt diskriminering. Man vill också införa regler i avtalet som gör att pressade byggtider blir en kostnad för företagen.
Konkret vill elektrikerna att den lokala fackliga organisationen ska kunna besluta om höjd lön med 25 procent och en extra semesterdag om ”irrationell arbetsplanering” eller ”forcering” finns på en arbetsplats under längre tid än 24 timmar under en kalendermånad. Om parterna inte blir överens ska en lokal skiljenämnd avgöra ärendet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Elkonflikt stoppar Malmötorn

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig