info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Eljätte orosanmäler flera grävbolag – "Direkt livsfara"

Avgrävda elkablar är en fara för grävmaskinister. Därför har elföretaget Eon börjat att orosanmäla händelserna hos Arbetsmiljöverket.

Många företag gräver av kablar utan att ha kollat marken i förväg, enligt Eon. Foto: Eon

Förra året orsakades 1 440 strömavbrott i Eon:s elnät av grävarbeten.

– Vår uppföljning visar att i fler än hälften av fallen hade entreprenören inte kontrollerat om det fanns kablar i marken, säger Eons Peter Hjalmar, regionchef syd, i ett pressmeddelande.

Men skadade kablar orsakar inte bara strömavbrott. Det kan också leda till livsfara och skador både för maskinförare och allmänhet.

Peter Hjalmar, Eon.

– Kablar som skadas i samband med grävarbeten orsakar akuta strömavbrott hos våra kunder och förbrukar resurser som skulle kunna användas bättre. Det allvarligaste är att en avgrävning av en strömförande elkabel innebär en rejäl säkerhetsrisk, som är förenad med direkt livsfara, både för den som gräver och de som är i närheten, säger Eons Peter Hjalmar, regionchef syd, i ett pressmeddelande.

För att komma till bukt med problemen har eljätten börjat att orosanmäla incidenterna hos Arbetsmiljöverket.

Det innebar 15 anmälningar förra året, en siffra som väntas stiga i år. Förhoppningen är att det ska leda till en säkrare arbetsmiljö för förarna samt att fler ledningar ska vara hela.

För de som gräver och vill ha koll på vilka kablar som gömmer sig i jorden finns en gratis digital tjänst: ledningskollen.se

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Ledningskoll

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för att:

  • få veta var ledningar och annan infrastruktur finns

  • skydda ledningar mot avgrävningar

  • förenkla och samordna grävarbeten

Den drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Svenska kraftnät och Trafikverket.

Margite Fransson, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Eljätte orosanmäler flera grävbolag – "Direkt livsfara"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig