info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Elektriker kräver asbestutredning

Elektrikerförbundet går nu till högsta instans, riksåklagaren, för att en förundersökning ska startas om asbestexponering vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Förra hösten gjorde Elektrikerförbundet en polisanmälan om att medlemmar i förbundet utsatts för en långvarig exponering av asbest vid arbeten på sjukhuset. På samma ställen har även byggnadsarbetare arbetat. När åklagaren beslöt att inte återuppta en tidigare förundersökning, begärde facket en överprövning hos Utvecklingscentrum i Malmö. Men där blev ingen ändring. Fel, tycker Elektrikerförbundet och begär en ny överprövning.
– En motivering till att inte återuppta förundersökningen har varit att det inte går att kartlägga exponeringen i efterhand. Vi menar att det är fel. Det går att utreda exponeringen eftersom man vet vilket material som använts och vilka arbetsmoment som varit aktuella, säger Malin Wulkan, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, som driver frågan för Elektrikernas räkning.

Kan ge skador

Hon menar att det allmänna har en skyldighet att utreda den här typen av händelser, även om det är komplicerat.
-Det är allvarligt att så många arbetare har utsatts för detta som forskningen visar är en allvarlig fara. Det kan ge dem skador 20-30 år framåt i tiden, säger hon.
Elektrikerförbundet polisanmälde fastighetsförvaltaren Locum och arbetsgivaren Bravida för arbetsmiljöbrott. Två händelser uppmärksammades under förra året där elektrikerna utan att veta om det arbetat i utrymmen där det fanns asbestdamm. Förbundet menar att exponeringen pågått under lång tid och att elektriker och andra arbetare exponerats för asbestfibrer bland annat då de gjort hål för kablar i tak och brandtätning och varit i kontakt med undertaksplattor där damm samlats.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Elektriker kräver asbestutredning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig