info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

EG-domstolen förhör sig om Vaxholm

EG-domstolen har idag muntlig förhandling om Byggnads blockad mot det lettiska företaget Laval un Partneri. Domstolens ledamöter får möjlighet att ställa frågor till parterna.

Europas fackföreningar får idag, genom bland andra Byggnads advokater, försvara kollektivavtal och rätten till fackliga stridsåtgärder inför EG-domstolen i Luxemburg. De svenska facken påpekar i sin skriftliga inlaga till domstolen att att fackföreningarna i Europa är eniga i sitt försvar för konflikträtten. Om domstolen ingriper i den svenska kollektivavtalsmodellen får det stora sociala konsekvenser, skriver de.
Mot de fackliga organisationerna står det lilla lettiska företaget Laval un Partneri som 2004 i Vaxholm satsade på att EU;s regelverk skulle skydda deras möjlighet att etablera sig i Sverige med hjälp av låglönekonkurrens. Laval och de svenska arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv, som finansierar Lavals talan i domtolen, anser att det är viktigt att domstolen reder ut om EU:s regler om fri konkurrens innebär ett förbud mot fackliga stridsåtgärder som de i Vaxholm.

Dagens muntliga förhandling inleder den mest intensiva delen av EG-domstolens prövning av Vaxholms-målet.
Laval, Byggnads och Elektrikerna, parterna i målet, får en möjlighet att under en halvtimma komplettera sina digra skriftliga inlagor till domstolen. Den svenska regeringen, som stödjer fackförbunden i målet, får också möjlighet att lägga fram argument. Förhandlingen avslutas med att domarna ställer kompletterande frågor till parterna.
När de muntliga förhandlingarna är genomförda kommer domstolens generaladvokat i målet, den italienske juristen Paolo Memgozzi, att sammanställa sin rapport där han föreslår ett beslut från domstolen. Ett sådant förslag kommer troligen senare i år. När EG-domstolen sedan tar ställning till de frågor den svenska arbetsdomstolen (AD) ställt kommer svaren att utgöra en del av underlaget i AD;s fortsatta provning av Laval-målet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: EG-domstolen förhör sig om Vaxholm

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig