info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Efter rasolyckan i Ludvika – Skanska tar allt ansvar: "Ställningen var fel"

Ställningen till gjutformen var underdimensionerad. Det visar Skanskas utredning om orsaken till formraset i Ludvika, där 12 personer skadades.
Formen rasade och byggnadsarbetare hamnade i rasmassorna. Foto: Foto: Pavel Koubek,TT

Den 13 juli, mitt under gjutning, brast formen på Kajbron i Ludvika. Flera byggnadsarbetare föll ner bland betong, armeringsjärn och rasmassor.  12 personer skadades varav sex allvarligt, med kross- kläm och traumaskador. Det är en av de svåraste byggolyckorna under 2 000-talet. Hela konstruktionen brast.
Nu är huvudentreprenören Skanska klar med sin utredning, som idag lämnas till Arbetsmiljöverket. Skanskas slutsats är att den direkta orsaken till olyckan var att den stålställning som gjutformen vilade på var feldimensionerad. Det ska ha lett till kollapsen.
Men hur kunde ställningen vara underdimensionerad?
̶ Det är en bra fråga. Vi funderar i samma banor och framförallt på varför detta inte upptäcktes. Det här felet var inte helt lätt att upptäcka. Det fanns på ritningen, många har tittat på det, det har granskats men inte heller i granskningen har det upptäckts, säger Lars Lindberg, vice vd på Skanska Sverige.

LÄS MER:12 skadades i rasolyckan: ”Allt har kollapsat”
”Tyvärr inte förvånad att olyckor händer”
Hans svårt skadad i Ludvika-raset: ”Det skulle gå så jäkla fort”

Klarade inte belastningen

Skanska hade handlat upp ställningen, inklusive ritning, konstruktion och uppförande, av företaget Britek, som man samarbetat med under lång tid.
Ritningsfelet innebar att ställningen blev för klen och inte var tillräckligt avsträvad. När den sedan utsattes för last av betong klarade inte den av belastningen, utan kollapsade.
Vem är ansvarig för olyckan?
̶ Skanska är huvudentreprenör för projektet och därigenom har vi ett arbetsmiljöansvar. Och det tar vi fullt ut. Därför har vi gått på djupet med den här utredningen. Sedan ingår det att dra lärdomar av det som hänt, säger Lars Lindberg.
Var har det brustit i Skanskas kontroller?
̶ Vi har rutiner sedan många år och vi har inte brustit i dem. Däremot har ju olyckan inträffat, så något har varit fel. När vi tittat över rutinerna har vi sett att vi måste skärpa vårt arbete då det gäller bland annat hur granskningen av ritningsunderlag ska gå till.
Dubbelkollade ni ritning och ställning?
̶ Granskningen har genomförts men jag kan inte detaljerna.


Bygge: Kajbron, Ludvika
Entreprenörer:
Skanska huvudentreprenör med flera underentreprenörer.
Vad byggs?
En ny bro ska anläggas för trafik-, gång- och cykeltrafikanter
Skadade:
12 personer skadades, varav sex allvarligt
Formställningen:
Bestod av en stålställning och en träform.

Då olyckan hände hade 75 procent av betongen lagts ut på broställningen och mittstödet var maxbelastat.
Det har ju framförts kritik mot gjutmetoden, att man göt för snabbt och lade för mycket betong på ena sidan?

̶ Vi har naturligtvis tittat även på det och har kommit fram till att det har inte med raset att göra, det skulle ställningen klara, säger Lars Lindberg.
Han säger att han inte kan svara på varför just denna gjutmetoden användes.
Kort före raset hade ett tåg passerat arbetsplatsen.
Hur riskbedömde ni att tågen fick fortsätta gå under ställningen när ni göt?
– Jag kan inte svara på det. Vi har kunnat konstatera att tåget inte hade med olyckan att göra men med anledning av olyckan kommer vi att se över våra rutinerna då det gäller väg-och tågtrafik i anslutning till våra arbeten, säger Lars Lindberg.
Idag är det enligt uppgift till Skanska fyra personer av de skadade som fortfarande inte återgått i arbete.
Hur ser du på att det kunde hända en sådan olycka på er arbetsplats?
̶ Det är fruktansvärt, det är något vi ser väldigt allvarligt på. Vi tar ett fullt arbetsmiljöansvar, säger Lars Lindberg.
Ni var också huvudansvariga då en gjutform rasade 2008, vid brobygget över Älandsfjärden, när två personer dog och tre skadades. Hur kan en så allvarlig olycka få hända igen?
̶ Som en följd av den tragiska olyckan i Älandsfjärden togs rutiner fram för så kallade temporära konstruktioner. Och dem har man tillämpat här. Likväl så inträffade detta och då finns det anledning att ytterligare titta på hur rutinerna kan förbättras, säger Lars Lindberg.
Byggnadsarbetaren har sökt Britek för en kommentar om företagets inställning då det gäller orsaken till olyckan.
Ytterligare utredningar om olyckan görs av Arbetsmiljöverket, som nu tar del av och bedömer Skanskas slutsatser, samt av Trafikverket, polis och åklagare.

Uppdatering

Senare har Britek, som ansvarar för formställningen gått ut med ett pressmeddelande där man säger att man i sin egen utredning och uppföljning inte kunnat dra slutsatsen att ställningen var underdimensionerad. Skanskas utredning är sekretessbelagd.

LÄS MER: Älandsfjärden:
Rekordhög företagsbot

Skanska överklagar inte

Alla frias efter dödsras

Allvarliga formras

2014, Danmark: En gångbro över motorvägen mellan Köpenhamn och Helsingör störtade samman, i samband med gjutning. Gjutformen rämnade under arbetet och rasade ner på vägbanan. 26 personer ingick i gjutlaget, ett flertal personer befann sig på bron då den föll.

2013, Norge: Två personer dog och flera skadades då en gjutform kollapsade i samband med gjutning i Trondheim. Otillräcklig stagning ledde till olyckan.

2008, Sverige: Älandsfjärden, två byggnadsarbetare dog och tre skadades då en gjutform till ett brobygge rasade i samband med gjutning. Bland annat var de knektar som användes till formen för klena. Skanska var huvudentreprenör.

2006, Danmark: En person dog vid ett ras vid ett brobygge vid Limfjorden. Vid gjutarbete av en ny sektion av bron rasade tonvis med betong och bråte ner


Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Efter rasolyckan i Ludvika – Skanska tar allt ansvar: "Ställningen var fel"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig