info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Efter larmet om covid-19 i avloppsvatten – här är råden att följa

Efter nyheten om att covid-19 hittats vid avloppsreningsverk i Stockholm går nu Byggnads ut med råd till dem som jobbar med avloppsarbete.

Det är bland annat här, i Bromma reningsverk, som covid-19-smitta hittats. Foto: Mostphotos

Det var den 5 maj som Kungliga tekniska högskolan berättade för Aftonbladet om smittanalyser av Stockholms avloppsvatten. Tester visade på halter av Covid-19 vid två avloppsreningsverk.

Nyheten fick många skyddsombud att höra av sig till facket: Fanns det några nya riktlinjer att förhålla sig till för de inom VVS-branschen som jobbar vid avloppsstammar och runt mark där det finns aktivt flytande ledningar?

Ulf Kvarnström, arbetsmiljöombudsman på Byggnads, har tagit hjälp av yrkeshygieniker och specialistläkare hos arbets- och miljömedicin i Solna för att komma med råd.

I korthet går att säga att arbetstagaren är skyddad så länge de standardåtgärder för avloppsarbete som redan krävs, följs. (läs faktarutan om arbete med mänskligt avfall och avloppsarbete).

– Jag har själv jobbat i den här miljön och vet hur noggrant det är i de här förutsättningarna. Det är så oerhört lätt att smittas inte bara av corona utan annat. Är man inte van vid miljön kan det snabbt gå utför. Men har man som företag följt de vanliga råden så klarar man sig, säger Ulf Kvarnström.

Observera att råden inte gäller yrkesarbetare som jobbar i folks hem.

Det finns inte bevis för att någon yrkesarbetare har smittats av Covid-19 efter kontakt med avloppsvatten.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Riskbedömning vid arbete med mänskligt avfall och avloppsarbete

Byggnads har fått råd av yrkeshygieniker och specialistläkare hos arbets- och miljömedicin i Solna. Följande råd ges.

 • Arbetsgivaren skall genomföra riskbedömningar enligt SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1) paragraf 8 och 10.
 • Riskbedömning, åtgärder och uppföljning skall klarlägga vilka risker som kan finnas och hur man ska vidta skyddsåtgärder, efter resultatet från riskbedömningen och hur arbetstagarna skall skyddas mot uppkomna risker.
 • Om det finns risk för aerosolspridning (dropp- eller dimbildning) vid arbete med mänskligt avfall och avloppsarbete skall rekommenderad skyddsutrustning användas, standardåtgärder för avloppsarbetare räcker även för covid-19.

Dvs inga ytterligare åtgärder/skydd rekommenderas än det som anges i avsnittet om skyddsutrustning.

 • Det finns inga evidens om att någon yrkesarbetare blivit smittad av avloppsvatten ännu, alla ska ju bära skyddsutrustning vid detta arbete.
 • Små virusmängder kan förekomma i avloppsvatten, men det finns inte evidens för covid-smitta via avlopp.
 • Risk för fekal-oral smitta är sannolikt låg, baserat på coronautbrotten SARS och MERS.
 • Det finns samlad och bra information på arbets och miljömedicins hemsida: Coronaepidemin – hur skall man tänka på arbetsplatsen (länk) som vi hoppas kan hjälpa. Svar på frågor som dom får ofta finns på https://camm.sll.se/

Skydd

 • För att ett andningsskydd ska ge ett fullgott skydd är det viktigt att det sluter tätt mot huden. Har du skägg eller skäggstubb får du bara 10 procent av det skydd du får som slätrakad. Jag delar länkar här under från den amerikanska myndigheten CDC, Vägledningen följs även i Sverige och övriga Europa för att minska hälsoriskerna för arbetare som hanterar mänskligt avfall eller avloppsvatten
 • Arbetstagare som hanterar mänskligt avfall eller avlopp bör ges rätt PPE, personlig skyddsutrustning och utbildning, utbildning i hur man använder det och handtvättmöjligheter. Arbetare bör tvätta händerna med tvål och vatten omedelbart efter att PPE har tagits bort. Följande PPE personlig skyddsutrustning rekommenderas för arbetare som hanterar mänskligt avfall eller avloppsvatten:
 • Skyddsglasögon: goggles för att skydda ögonen från stänk av mänskligt avfall eller avloppsvatten.
 • Skyddande ansiktsmask eller stänkskydd ansiktssköld: för att skydda näsa och mun från stänk av mänskligt avfall eller avloppsvatten.
 • Vätskeavvisande kåpa: för att hålla avfall eller avlopp från kläder.
 • Vattentäta handskar: för att förhindra exponering för mänskligt avfall eller avlopp.
 • Gummistövlar: för att förhindra exponering för mänskligt avfall eller avlopp.

Utbildning 

 • Alla arbetare som hanterar mänskligt avfall eller avlopp bör få utbildning i sjukdomsförebyggande. Utbildningen bör innehålla information om grundläggande hygienpraxis. användning och bortskaffande av personlig skyddsutrustning; och korrekt hantering av mänskligt avfall eller avlopp. Arbetstagare måste också uppmanas att omedelbart söka läkare om de visar några tecken eller symtom på diarré, som kräkningar, magkramper och vattnig diarré.

Vaccination 

 • Vaccinationsrekommendationer för arbetare som utsätts för avloppsvatten eller mänskligt avfall bör utvecklas i samråd med lokala hälsomyndigheter. Tetanusvaccinationer bör vara uppdaterade, med hänsyn också till behovet av polio, tyfoidfeber, hepatit A och hepatit B-vaccinationer.

Rekommendationerna i detta dokument är baserade på bästa metoder och rutiner. Arbetstagarnas hälsa och säkerhetsrisker varierar troligen mellan specifika platser och en utbildad hälso- och säkerhetspersonal bör konsulteras för att skapa platsspecifika arbetares hälso- och säkerhetsplaner.

Källa: Byggnads

Tomasz Pozar
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Efter larmet om covid-19 i avloppsvatten – här är råden att följa