info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Efter dödsolyckorna på byggen – tuffare kontroll av lastning och lossning

Många olyckor inträffar då chaufförer transporterar material och gods till byggen och lastar eller lossar. För att förbättra situationen inleder Arbetsmiljöverket en satsning på kontroller.

Många allvarliga olyckor har inträffat vid lastning och lossning till byggen. Foto: Leif Ingvarsson/Mostphotos

I september har Arbetsmiljöverket tagit första steget i ett projekt för att granska och höja säkerheten vid transporter till byggen.

Denna första del riktas främst mot arbetsgivare vars chaufförer transporterar till byggarbetsplatser, samt lastar och lossar där. Cirka 600 besök planeras.
– I steg två som startar i april nästa år kommer vi in lite mer på byggarbetsplatsen och tittar på olika arbetsmoment. Vi ska se vilka förutsättningar det finns för att jobba säkert på byggarbetsplatserna, säger Lena Bergström Eriksson, arbetsmiljöinspektör och projektledare.

Transportbranschen har haft många dödsolyckor. Under åren 2012-2021 dog 59 personer i arbetsolyckor inom näringsgrenarna vägtransport, godstrafik och godshantering, enligt Arbetsmiljöverkets statistik.

Vi kommer också att ha en dialogdel runt säkerhetskultur

Även byggbranschen är som bekant en av de värst olycksdrabbade branscherna.

Vad ska ni granska?
– Vi kommer att titta på att man följer regelverket men vårt fokus är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi kommer också att ha en dialogdel runt säkerhetskultur, säger Lena Bergström Eriksson

Även andra frågor kommer in som bland annat som användning av lyftanordningar, redskap, och utrustning, det kan handla om den psykosociala arbetsmiljö, exempelvis stress.

Vad hoppas ni inspektionskampanjen ska leda till?
– Vårt syfte är att bidra till att transporter till- och från och inom byggarbetsplatser är säkra. Vi kommer också att ställa krav på åtgärder där vi upptäcker brister.

Lena Bergström Eriksson. Foto: Eric Eskilsson

Fackliga organisationer har fått vara med och lägga synpunkter på projektet vid ett samrådsmöte. Ulf Kvarnström, arbetsmiljöombudsman på Byggnads, tycker det är bra att det blir inspektioner men slår också fast att skyddsombuden måste involveras vid samtliga besök.
– Tidigare är långtifrån alltid de fått delta vid inspektioner, trots att de ska få göra det. Vi har nu gjort klart att skydddsombuden måste få vara med.

I normalfallet föranmäler verket inspektionerna men det kan också i enstaka fall bli oanmälda besök.
– Det är viktigt att få med ett lokalt eller regionalt skyddsombud. I föranmälan framgår det att vi vill träffa både arbetsgivare och ett skyddsombud, säger Lena Bergström Eriksson.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Fakta: Inspektionerna

*Projektet heter: ” ”SAM och säkerhetskultur inom byggsektorn”.
*I del ett inspekteras arbetsgivare vars arbetstagare lastar, transporterar och lossar gods till byggarbetsplatser.Del ett startar den 1 september 2022 och pågår till 31 juni 2023
*I del två riktas inspektionerna till andra med ansvar för lastning och lossning på byggarbetsplatser, som byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare
Del två pågår från den 1 april 2023 till 30 augusti 2024

Margite Fransson, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Efter dödsolyckorna på byggen – tuffare kontroll av lastning och lossning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig