info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Efter byggkontrollerna: "Det fuskas i hela landet"

Fusket inom bygg ses ofta som ett storstadsproblem. Men när olika myndigheter gjorde gemensamma kontroller på 74 byggen blev det tydligt: Fusket finns överallt.

OBS! Bilder är inte från något av kontrollerna. Foto: Mostphotos

Förra veckan var hektisk för de svenska myndigheter som jobbar mot fusk inom byggbranschen. Man kontrollerade 100 byggföretag på 74 arbetsplatser. Resultatet var nedslående på flera vis:

  • Ett 30-tal personer arbetade illegalt.
  • Arbetsmiljön var i många fall bristfällig. Drygt 4 av 10 företag måste åtgärda arbetsmiljöbrister.
  • Ungefär hälften av företagen riskerar att få kontrollavgifter för bland annat brister i personalliggare.

Conny Svensson är kontrollsamordnare på Skatteverket, som tillsammans med Arbetsmiljöverket och Polisen gjorde kontrollerna. Han anser att man får ut mycket när myndigheterna jobbar tillsammans.

– Om företag fuskar med en sak hänger det ofta ihop med en annan. Därför är det väldigt bra att man kan samarbeta så här.

Conny Svensson berättar att man från Skatteverkets håll gjorde kontroller av personalliggarna och att man hittade mängder av brister.

– Vi gav en oerhört hög andel kontrollavgifter, hela 22 procent. I vanliga fall har vi 11–13 procent. Vi jobbar mot de byggarbetsplatser där man inte sköter sig.

När det gäller de anlitade entreprenörerna på byggena är det ännu värre.

– För dem är det uppåt 40 procent som kan få betala kontrollavgifter. Det är väldigt högt, säger Conny Svensson, som förklarar att kontrollerna av byggena gjordes i hela Sverige, inte bara i storstäder.

– Det är viktigt att poängtera. Man säger ibland att fusket är ett storstadsproblem. Det stämmer inte. De här felen och bristerna finns överallt.

Få allt om arbetsmiljö på bygget i ditt flöde – gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget

Kan man säga att det fuskas över hela landet?

– Det kan man göra, absolut.

Vad slogs du av på arbetsplatserna?

– Att det är sorgligt att se när folk kommer hit och bor på byggarbetsplatser, i skrubbar och jobbar under hemska förhållanden. Det här minskar inte, snarare ökar det.

Så räcker åtgärderna till?

– Vi behöver utveckla det här mer. Regeringsuppdraget (att hitta gemensamma metoder att motverka brott i arbetslivet) är ett pilotprojekt som håller på ett år till. Sedan ska det sitta i väggarna. Men det behövs mer samverkan och vi behöver vara ute mer på det här sättet, absolut.

Hur ser du på sekretesskraven som finns mellan myndigheter i dag?

– Det är det stora problemet. Vi kan inte informera de andra myndigheterna som inte är ute på fältet som vi borde göra. Där finns stora sekretesshinder. Det har vi tjatat om till politiker under många år, men det händer väldigt lite på det området. Vi upptäcker så många saker som vi vill lyfta vidare, men kan inte göra det.

Fotnot: De åtta myndigheter som ingår i regeringsuppdraget om myndighetsgemensamma kontroller är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Efter byggkontrollerna: "Det fuskas i hela landet"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig