info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Effektivare sanktioner

En ny proposition har lagts fram om effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna. Högsta beloppet för avgiften höjs från 100 000 kronor till 1000 000 kronor.

I propositionen föreslås att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta straffsanktioner för att åstadkomma ett effektivare sanktionssystem. En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller oaktsamhet.Högsta beloppet för avgiften höjs från 100 000 kronor till 1 000 000 kronor. För att undvika att någon drabbas av både vite och sanktionsavgift alternativt straff införs en konfliktlösningsregel. Sanktionsavgift ska inte tas ut och det ska inte dömas ut straff om gärningen omfattas av föreläggande eller förbud som utfärdats av tillsynsmyndigheten. Ändringarna i arbetsmiljö- och arbetstidslagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Uppvaktade justitiedepartementet

Byggnads har länge velat skärpa lagarna på arbetsmiljöområdet, vilket diskuterades vid en arbetsmiljöhearing med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i höstas. För cirka två veckor sedan uppvaktade Byggnads Johan Lindholm och chefjuristen Mattias Landgren justitiedepartementet, där man diskuterade hur man skulle kunna skärpa kraven.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Effektivare sanktioner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig