info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Domstol i London förbjuder finsk strejk

En domstol i London förbjuder finska Sjömansunionen (FSU) och Internationella Transportarbetarfacket (ITF) att utöva påtryckningar mot Viking Line för att förhindra utflaggning. Domen sätter EG-rätt före finsk rätt.

Viking Line har aviserat att man vill flagga ut fartyget Rosella till Estland. Finska sjömansfacket har därför hotat med stridsåtgärder mot rederiet för att förhindra utflaggning.
Hoten medförde att Viking Line vände sig till en domstol i England, The high court of Justice Queens Bench Division Commercial Court, och begärde att domstolen skulle förbjuda stridsåtgärder. Som skäl för ett förbud hävdade rederiet EG-rättens regler om bland annat ekonomisk rörelsefrihet, fri rörlighet för arbetstagare och fri etableringsrätt.

Den 17 juni meddelade domaren Justice Gloster domen, som i allt väsentligt biföll Viking Lines talan. Justice Gloster förbjuder facket att vidta påtryckningar för att förmå rederiet från utflaggning. Man får inte heller kräva finska arbetsvillkor eller att finsk besättning ska användas.
Domen är, enligt Niklas Bruun, professor i arbetsrätt vid arbetslivsinstitutet, en radikal tolkning av EG-rätten. Den ger konsekvent företräde åt ekonomiska friheter på bekostnad av fackliga och sociala aspekter.
Niklas Bruun skriver i sin analys av domen att det sannolikt kommer att begäras ett förhandsbesked från EG-rätten vid prövning i högre instans.
Den engelska domstolen dömer i frågan eftersom ITF har sitt kontor i London. Viking Line valde därför att väcka talan i London, i förhoppningen att domstolen där skulle lägga större vikt vid EG-rätten än vid nationell finsk arbetsrätt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Domstol i London förbjuder finsk strejk

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig