info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Domstol ger företag rätt

Männen har hävdat att de behandlades föreningsrättskränkande efter att de begärt kollektivavtal. Till sist sades de upp. Men AD slår nu fast att uppsägningarna hade andra skäl.

Byggnadsdarbetaren har tidigare skrivit om tvisten mellan de fyra tidigare anställda och företaget Active Inredning och Montage AB i Skåne. De tidigare anställda har hävdat att de blev bemötta på föreningsrättskränkande sätt efter att de lyft frågan om att teckna kollektivavtal med Byggnads. De har pekat på bland annat kritik mot arbetsprestationer, frågor om facklig tillhörighet och nya krav gällande hantering av servicebil. Till sist blev männen uppsagda.

Döms för koll av körjournaler

Byggnads och de fyra männen har krävt sammanlagt 350 000 kronor var till männen i skadestånd, samt ersättning för förlorade inkomster. Men i en dom i dag, onsdag, avvisar Arbetsdomstolen (AD) den allra största delen av kraven.
Företaget döms förvisso att betala mellan 10 000 och 40 000 kronor var till de fyra männen, samt 40 000 kronor till Byggnads. Detta för att det var föreningsrättskränkande då företaget krävde att få se de anställdas körjournaler på ett sätt som man inte gjort tidigare, efter att diskussionen om kollektivavtal kommit upp. Men i övrigt avvisas arbetstagarsidans krav. Beloppen som företaget ska betala till var och en av de fyra tidigare anställda är därmed lägre än de belopp som de fyra samtidigt döms att betala till företaget, i ersättning för rättegångskostnader som den förlorande sidan får stå för.

”Arbetsbrist bakom uppsägningar”

Domstolen avvisar alltså argumentation om att företaget agerat föreningsrättskränkande genom att bland annat ställa frågor om fackligt medlemskap och ifrågasätta enskilda. Rätten kommer fram till att det finns andra förklaringar till hur företaget agerat i dessa sammanhang.
I domen avfärdas också arbetstagarnas argumentation om att uppsägningarna var en följd av att de kontaktat Byggnads och framställt krav på kollektivavtal. Företaget har hela tiden hävdat att uppsägningarna i stället berodde på arbetsbrist då ett tidigare omfattande samarbete med Ikea inte längre fungerade.
– När man fattar beslutet om att man ska sluta med anställda grundar det sig i att man inte har avtal med Ikea. Det är de ekonomiska incitamenten som ligger till grund för bolagets beslut, sa företagets ombud Patrik Westerlund under huvudförhandlingarna i domstolen i höstas.
AD går nu alltså på denna linje och slår fast att uppsägningarna var sakligt grundade.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Domstol ger företag rätt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig