info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dolda varsel i byggbranschen

Varslen i byggbranschen är fler än tidigare känt. En del av de byggnadsarbetare som varslats om uppsägning är helt osynliga i varselstatistiken. Orsaken är att arbetsgivarna bara behöver anmäla varsel som omfattar 20 byggnadsarbetare eller fler. Det betyder att varsel på många mindre företag inte syns alls i den officiella statistiken.

-Detta är ett stort problem. Vi såg tidigt i höstas att det var ett stort mörkertal, säger Christer Carlsson, arbetsmarknadsombudsman på Byggnads.
-Problemet är att man får en falsk bild av arbetsmarknaden, att den är bättre än den verkligen är. Det gör också att beredskapen för åtgärder blir sämre, fortsätter han.
Ett företag som varslar anställda ska anmäla detta till Arbetsförmedlingen. Orsaken är att förmedlingen ska hinna förbereda åtgärder, om varslen sedan leder till arbetslöshet. Men tusentals personer på arbetsmarknaden har varslats om uppsägning, utan att det syns i Arbetsförmedlingens varselstatistik, rapporterar Ekot. Orsaken är att det finns en nedre gräns i rapporteringskyldigheten.

Normalt sett på arbetsmarknaden rör det sig om varsel för mellan en till fyra personer, som man inte behöver anmäla till Arbetsförmedlingen och dessa blir alltså osynliga i statistiken. Men i bygg- och anläggnings- och vägbyggnadsarbranschen är siffran betydligt högre. Där finns ett undantag för de kollektivanställda som omfattas av avtal mellan Byggnads, Sveriges Byggindustrier och Seko. Den som varslar upp till 19 personer behöver inte rapportera detta. Det gäller dessutom 19 personer i samma turordningsområden i ett län under en period av 90 dagar. Ett turordningsområde omfattar ofta en yrkesgrupp inom ett företag. Inte heller när lärlingar varslas behöver det rapporteras.
– Detta betyder att det är en mycket stor del av varslen som inte alls syns i statistiken, säger Haddon Östman, tidigare byggsamordnare på Arbetsförmedlingen.
De som har kortare varseltid tjänar i allmänhet på att finnas med på en varsellista för det kan ge en fördel i form av en uppsägningstid som är längre än den man egentligen har.

De speciella reglerna i byggbranschen har parterna en gång i tiden enats om och de finns reglerade i Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter. Men Christer Carlsson konstaterar att det medför problem.
Under hösten gjorde han stickprover där han jämförde Arbetsförmedlingens varselstatistik med det som var känt om varsel inom avdelningarna. Då fanns ett mörkertal.
-Vi hade mycket mer varsel än Arbetsförmedlingen, berättar han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dolda varsel i byggbranschen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig