info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Festool 940 x 260 V20-21

Dödsolyckor vanligare i Danmark än i Sverige

Dödsolyckor inom byggbranschen är över 40 procent vanligare i Danmark än i Sverige. Det visar en färsk rapport som Byggnadsarbetaren tagit del av.
Dödsolyckor på byggen är vanligare i Danmark jämfört med Sverige.

Det är ett dansk-svenskt forskarsamarbete har genomfört flera studier där man jämfört bygg- och anläggningsindustrin i Sverige och Danmark för att försöka förstå varför det är så stor skillnad i antalet dödsolyckor mellan de två länderna.

Läs mer: ”Allt annat än en nollvision är absurt”

Kulturella skillnader
Marianne Törner är säkerhetsforskare vid Göteborgs universitet och har lett den svenska delen av studien. Hon konstaterar att antalet dödsolyckor är 45 procent vanligare i Danmark än i Sverige. Mycket tyder på att det beror på kulturella skillnader inom byggbranschen, men även hur själva arbetet organiserats, enligt Marianne Törner.
– Delaktighet i hela processen på ett bygge är viktig och kan få stora konsekvenser. Det är viktigt att alla på ett bygge får känna att de får vara med och bestämma. Svenska chefer pratar och diskuterar mer med sina medarbetare än vad danska chefer gör, vilket i sin tur påverkar säkerheten, säger hon.

Utbildning påverkar
Hur praktik och utbildning för byggelever organiseras påverkar också säkerheten enligt Marianne Törner. I Danmark får byggelever fixa praktikplats själv, vilket kan vara svårt. De har dessutom lön från praktikföretaget. Det gör det viktigt för den danska eleven att anpassa sig för att inte komma på kant med sin praktikplats. I Sverige får eleven hjälp från skolan, till skillnad från den danska eleven som blir mer utsatt. Det gör att svenska elever vågar ifrågasätta sådant som inte är bra och ställa krav på säkerheten.
– De som pluggar till byggnadsarbetare i Sverige förväntar sig även i högre grad att deras kommande chefer ska göra dem delaktiga i arbetets planering. De svenska eleverna är också mer samarbetsorienterade medan de danska är mer självhävdande.

Ska släppa bok om säkerhet
Enligt Marianne Törner bör hela branschen vara rädd om den kultur av delaktighet som finns i Sverige, och hoppas att inom ett år vara klar med en bok med tips om säkerhet på byggen. Boken ska rikta sig till chefer, skyddsombud och annan säkerhetspersonal som jobbar med säkerhet i byggbranschen på ett lättillgängligt och praktiskt sätt.

Annons
Aerfast 250×600 V21-22
info

Byggnadsarbetaren.se använder cookies för att optimera upplevelsen för dig som besökare. Läs mer