info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Brandskyddsföreningen 980×240 V34

Dödsolyckan prövades på nytt: ”SSAB lämnade inte tydliga instruktioner"

Två industrimontörer drunknade i tjära på SSAB i Luleå 2013. Tingsrätten friade företaget. Men åklagaren överklagade och i dag avslutades hovrättsförhandlingen.

I oktober miste två industrimontörer i 60-årsåldern livet på SSAB:s koksverk i Piteå. Montörerna skulle tömma en cistern som innehöll stenkolstjära, men när de tog hål i cisternen välde flera kubikmeter tjära ut och dränkte bägge männen.
SSAB och en arbetsledare åtalades för arbetsmiljöbrott men friades i augusti 2016 av tingsrätten. Domstolen menade att ”det varit en mängd samverkande olyckliga omständigheter som bidragit till olyckan”. Särskild vikt fästes vid att nivåmätaren till cisternen visade ett för lågt värde, vilket innebar att nivån på tjäran i cisternen var högre än beräknat.

LÄS MER: Dödsfall på SSAB till hovrätten

Arbetsmiljöåklagare Christer Forssman delade inte bedömningen och överklagade. I dag avslutades prövningen i Hovrätten för Övre Norrland.
– Jag har inte åberopat någon ny bevisning utan det är en ren överprövningsfråga. Tingsrätten menade att om de förolyckade hade följt de instruktioner SSAB lämnade så hade de inte omkommit, och jag menar att SSAB inte har lämnat tydliga instruktioner, säger Christer Forssman.

LÄS MER: Två rörmontörer drunknade i tjära

Åklagaren har inte överklagat den friande domen rörande arbetsledaren utan enbart den del som rör SSAB. Kravet är att SSAB åläggs att betala en företagsbot på fyra miljoner kronor. För att döma ut företagsbot krävs inte att någon enskild person döms utan enbart att ett brott begåtts i verksamheten. Det menar Christer Forssman att det har gjort.
– Tingsrätten menade att om nivåmätaren inte hade varit felinställd så hade inte de här personerna mist livet. Min inställning är att om SSAB hade känt till vad som fanns i tanken så hade inte nivåmätaren haft någon betydelse.
Hovrätten för Övre Norrland meddelar sin dom den 3 november.

arrow_forward Senaste nytt