info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dödsfarorna på grannbygget nära hissolyckan: ”Jag var rädd hela dagarna"

Samtidigt som utredningen pågår om vad som ligger bakom det dödliga hissraset i Ursvik, Sundbyberg, har ett annat bygge i området väckt stor kritik. Livsfarliga fallrisker, stängda utrymningsvägar och återkommande stopp på grund av akuta faror. ”Båda byggena har varit extremt dåliga”. ”Det värsta bygget jag varit på”, säger byggjobbare som varit på plats.

Fallrisker på bygge i Sundbyberg.
Till vänster: Arbetsmiljöverket stoppade ett farligt jobb på Brygghuset. Fallrisken var 2–15 meter och det saknades räcken på sidorna. Till höger: Högt upp på Brygghusets tak. Här fanns risk att falla och att tappa verktyg ner mot husets innergård och andra arbetare. Även på Parstugan var det fallrisker. Foto: Arbetsmiljöverket, privat

Varje år utser tidningen Byggnadsarbetaren landets sämsta bygge. Utnämningen bygger på en omfattande granskning och informationsinhämtning från bland annat byggfack, Arbetsmiljöverket och vår egen rapportering.

För två veckor sedan stod det klart: valet landade till slut på byggprojekten Parstugan och Brygghuset, som pågått bara ett stenkast bort från bygget där den dödliga hissolyckan skedde i måndags.

Baxnade

Johnny Rindebrant, arbetsmiljöansvarig på Byggnads Stockholm-Gotland, har sett många farliga byggen under åren. Ändå baxnade han när han för första gången kom till arbetsplatserna i Ursvik i slutet av augusti förra året. Oredan var total, de akuta livsfarorna alarmerande många.

– Jag insåg att det här är för mycket, omfattningen av farorna och problemen var så stora. Så jag ringde ut tre regionala skyddsombud till, säger han.

”Ständigt nya problem”

Under Johnny Rindebrants första besök var arbetare uppe på taket, många våningar upp, utan minsta skydd. De jobbade vid takkanten där det saknades fasta fallskydd.

– Sedan har jag och andra regionala skyddsombud från Byggnads varit där många gånger. Bygget har förändrats men det är ständigt nya problem, nya faror. Alltid något skydd som saknas, säger Johnny Rindebrant.

Tre regionala skyddsombud från Byggnads utanför årets sämsta bygge.
Gång på gång har regionala skyddsombuden Johnny Rindebrant, Marcus Abrahamsson och Rikard Mossberg tvingats återvända till byggena i Ursvik. Foto: Anders G Warne
Sämsta bygget 2023

Vad byggs: Projektet Parstugan, 200 lägenheter, och projektet Brygghuset, 380 lägenheter, båda i Sundbybergs kommun.

Byggherre: CBRE för Parstugan, Heimstaden för Brygghuset.

Byggentreprenör: Mecon Bygg AB.

Byggstart: 2021.

Bas U: Arbetsmiljösamordnare är Mecon Bygg.

Stoppade farligt jobb

Marcus Abrahamsson, regionalt skyddsombud, har också varit på plats flera gånger.

– Vid ett tillfälle stod jag på taket till Brygghuset där det inte fanns något fallskydd alls, samtidigt såg jag bort mot projektet bredvid där byggnadsarbetare jobbade med kupor på taket. Också de var utan skydd mot att falla. Det har inte funnits något säkerhetstänkande alls.

Så sent som i somras kom Arbetsmiljöverkets inspektör Katharina Genberg och stoppade ett farligt jobb på Brygghuset. Det saknades räcken på sidorna om balkongerna, vilket innebar fritt fall rätt ner i marken.

– Folk var uppe och målade på balkonger där det inte fanns fasta fallskydd, berättar hon.

De bar inga personliga fallskydd heller.

I sin oro har många byggnadsarbetare larmat facket, berättar Johnny Rindebrant.

– Vi har haft mycket kontakt med folk på plats. De har inte mått bra av att jobba där och har varit rädda att det skulle hända olyckor. Vi har haft medlemmar som sagt att det är helt sjukt att jobba där, säger Johnny Rindebrant.

Egna lösningar

Bilden bekräftas av flera arbetare som Byggnadsarbetaren intervjuat. Här är några av rösterna:

Byggjobbare 1: ”Folk jobbade från ställningar utan att de var färdigbyggda. I vissa fall plockade olika yrkesgrupper bort skyddsräcken för att komma fram. Det var rena Vilda Västern. Jag var rädd hela dagarna. Jag är skyddsombud och man var vaksam hela tiden”.

Byggjobbare 2: ”Det var återkommande att folk jobbade utan skydd vid valvkanten. Absolut det värsta jag upplevt”

Byggjobbare 3: ”Vi såg alla att det var öppet högst upp på taket och att det inte fanns stängsel uppsatt. Det som prioriterades var att allt skulle bli klart i tid, inte att det skulle vara säkert. Det absolut värsta bygget jag varit på, helt klart. Under vissa perioder var det en jäkla karusell”

Det var rena Vilda Västern. Jag var rädd hela dagarna. Jag är skyddsombud och man var vaksam hela tiden

Hemmabygge till ställning på Årets sämsta bygge.
Arbetsledningen ska ha tyckt att detta hemmabygge till ställning skulle användas. Foto: Privat
Blockerad utrymningsväg.
”Här vid Parstugan hade man lagt en stor hög och skräp framför utrymningsvägar ”, säger regionala skyddsombudet Johnny Rindebrant. Foto: Privat
Gasoltuber förvarades på fel sätt.
Ett flertal gasoltuber förvarades i en container. Foto: Privat

En av byggnadsarbetarna som vi talat med häpnade då arbetsledningen tyckte att ett hemmabygge till ställning skulle användas.

– En arbetsledare kom på egna lösningar lite här och där. Bland annat hängde han en stege från en kabelstege till en trapp, där en gipsare skulle jobba. Han tyckte det var jättesmart, men vi andra kunde inte tro att det var sant.

Han minns även tillbaks till händelsen när en av bygghissarna togs bort. Inget skydd sattes upp direkt, det var bara att gå rätt ut i tomma intet.

– När de plockade bort bygghissarna och innehissen ännu inte fungerade ville de att vi skulle bära upp allt material många våningar.

Läs svaren från bygg-vd:n längre ner i texten.  

Motivering
 • Gång på gång har nya livsfarliga fel och risker upptäckts på byggena Parstugan och Brygghuset i Ursvik. Samtliga Byggnadsarbetaren talat med vittnar om en osäker arbetsplats där det finns arbetare som mått dåligt av riskerna och brister i arbetsmiljön. Av rädsla för skador och dödsfall har Byggnads punktbevakat bygget och lagt flera stopp.
 • Mecon Bygg har ett stort och lagstadgat ansvar som totalentreprenör och samordningsansvarig. Ändå har man gång efter annan fallerat i att skapa en säker arbetsplats och därmed riskerat byggnadsarbetarnas liv och hälsa. Därför utses byggprojekten i Ursvik till årets sämsta bygge.
Bild 1: En kap utan skydd och en dammande arbetsmetod. Jobbet avbröts av facket. Bild 2: Dammigt jobb. Arbetare har tvingats bära och knäcka stora säckar för hand. Bild 3: Fallrisk på bygget.

Ryckt ut regelbundet

Också Rikard Mossberg, regionalt skyddsombud, har regelbundet ryckt ut till byggena. Han har bland annat lagt stopp rörande utrymningsvägar som inte fungerade. Det saknades belysning, handtag på dörrarna och korridorerna var överbelamrade med saker. Vid en brand eller olycka hade folk hindrats att komma ut.

– Vid ett återbesök fanns inga handtag i dörrar i utrymningsvägar, varken i plåtdörrar i trapphusen eller nere vid utgången ur huset. Jag lade då ett skyddsombudsstopp på alla företag som jag kunde hitta på arbetsplatsen, 14 stycken. Då hade vi tidigare lagt ett stopp för just utrymningsvägar på det andra projektet. Jag fattar inte varför de inte tog lärdom utan gjorde om samma fel gång på gång.

Ergonomiproblem har också varit återkommande liksom kvartsdamm, som kan ge lungcancer. Det finns exempel där byggnadsarbetare fick bära och knäcka många pallar med cement för att sedan hälla ner det i en betongpump. Byggnads ombudsmän såg arbetarna stå utan minsta skydd i dammet.

Det slutar inte där.

 • Arbetare under kranar som lyft in byggmaterial över folks huvuden.
 • Gasoltuber i vanlig container trots att det är förbjudet på grund av explosionsrisken.
 • Öppna elskåp med strömförande kablar.
Bild 1: Öppet elskåp med strömförande kablar. Bild 2: Trästege som tillträdesled. Inget fallskydd upptill. Bild 3: Inget handtag i dörr i utrymningsväg. Foto: Privat

Läs mer: Så svarar de aktörer som varit involverade i projekten

”Velat rädda liv”

Byggprojekten Parstugan och Brygghuset ska generera runt 500 lägenheter. I båda projekten har totalentreprenören varit Mecon Bygg. Företaget har även varit samordningsansvarig för säkerheten, Bas U. Ägare till Parstugan är samma som Ursviks torn där hissolyckan skedde: CBRE Investment Management. Brygghuset ägs av Heimstaden.

Det som binder samtliga tre byggen samman är att ytterligare ett företag – Magnolia Bostad – har varit involverat. Efter att projekten fått bygglov har de överlåtits till sina nuvarande byggherrar.

Mecon Bygg är ett byggledningsföretag och har inga egna yrkesarbetare anställda. Som mest har 190 personer varit aktiva samtidigt på de båda arbetsplatserna.

Fler förbud

Företaget har under året varit involverade i andra projekt, både i Täby och Gustavsberg i Stockholm. Även där har säkerheten försakats. I Täby med fallskydden. I Gustavsberg har Arbetsmiljöverket lagt omedelbart förbud mot faror vid schakt.

– Vi har blivit väl bemötta när vi påpekat saker och vi har haft en dialog med cheferna men det har ändå oftast slutat i ingenting. Arbetsmiljön har inte funnits med alls i deras tänkande, säger Johnny Rindebrant.

– Vi har velat rädda liv, eftersom båda byggena varit extremt dåliga. Det är därför vi lagt så mycket tid där. Samtidigt är det helt absurt att det krävs.

Problemen sedan byggstart
 • Livsfarliga fallrisker. Ställningar har saknats. Inga skyddsräcken vid valvkanter.
 • Brister på ställningar. Bland annat har skyddsräcken inte funnits eller tagits bort. Avsaknad av sparkbrädor.
 • Bristande utrymningsvägar. Belamrade korridorer. Inga handtag i dörrar. Hinder på vägen. Bristande belysning.
 • Arbetare har passerat under hängande laster med byggmaterial. De har haft tillfartsleder mitt i byggtrafiken under en stor del av byggtiden.
 • Exponering för kvartsdamm i stor skala. Gammaldags arbetsmetoder, undermålig skyddsutrustning vid bland annat blandning och kapning.
 • Ergonomiska risker. Arbetare har till exempel tvingats bära och knäcka stora säckar för hand.
 • Elskåp har stått öppna.
 • Bristande skalskydd. Grindar har i många fall stått öppna så att ingen behövt visa ID06.
 • Explosionsrisk då ett flertal gasoltuber förvarades i en vanlig container vid bygget.
 • Stökigt och rörigt, fall- och snubbelrisker.
 • Bristande initiativ från ansvariga att gå skyddsronder och att driva skyddsfrågor.Källor: Byggnads,byggnadsarbetare, dokumentation från Arbetsmiljöverket.

Bygg-vd:n: ”Delar inte bilden av sämsta bygget”

I båda projekten har totalentreprenören varit Mecon Bygg. Företaget har även varit samordningsansvarig för säkerheten, Bas U. Foto: Margite Fransson

Så här svarar de aktörer som på olika sätt varit involverade av projekten Parstugan och Brygghuset i Sundbyberg som tidningen Byggnadsarbetaren utnämnt till Årets sämsta bygge.  

När Byggnadsarbetaren först når Mecon Byggs vd Mikael Bölander känner han inte alls igen bilden av ett bygge med återkommande problem.

– Jag har inga problem med arbetsmiljön på de två byggena som jag vet om.

– Parstugan är klar ungefär tre månader före utsatt tid, vi har inflyttade kunder, vi har nöjd beställare, etcetera, så jag vet inte var de här grejerna kommer ifrån.

Han ber att få återkomma via mejl och svarar några dagar senare.

I år utser Byggnadsarbetaren era arbetsplatser i Ursvik, Parstugan och Brygghuset, till Årets sämsta bygge. Orsaken är de allvarliga risker och brister som vi fått vetskap om, som ska ha pågått under en längre tid och som återkommit trots påpekanden.  
– Vi delar inte bilden av att något av dessa projekt skulle vara årets sämsta bygge. Vi känner till att det funnits brister av olika grad, dessa brister har vi hanterat enligt gällande KMA-rutiner.

Vi har uppgifter om allvarliga fallrisker vid ett flertal tillfällen, från tak och valvkanter utan fallskydd till brister på ställningar.  
– Det är beklagligt att detta har förekommit, det är inte så det ska se ut på våra arbetsplatser.  Vi har och kommer fortsätta vårt arbete med förbättringsåtgärder för att dessa risker inte skall uppstå.

Byggnads har lagt skyddsombudsstopp vid bristande utrymningsvägar. Bland annat har korridorer varit överbelamrade, dörrar har saknat handtag och det har varit bristande belysning.  
– Att skyddsombudsstopp uppstår ser vi som ett stort misslyckande för vår del. Det är en brist att våra ordnings- och skyddsregler inte följs på arbetsplatsen och vid skyddsombudsstopp vidtogs åtgärder omgående.

Facket har även upptäckt arbetare som skulle jobba på taket med selar utan att ha utbildning i fallskydd eller att det fanns en räddningsplan om något skulle hända.  
– Vi har rutiner för inskrivning på arbetsplatsen, där bland annat kompetens kontrolleras mot ID06 och utbildningsbevis.

Det finns en facklig kritik mot er om att arbetsmiljöfrågorna på de här arbetsplatserna inte tagits på allvar, att felen upprepat sig eller att det tillkommit nya. 
– Vår bedömning är att vi har agerat på riskerna. Vi tar arbetsmiljöfrågor på stort allvar och vi värdesätter en god dialog mellan fackförbund och arbetsgivare.

Det är inte så det ska se ut på våra arbetsplatser.

Fallrisker.
Exempel på fallrisker. Foto: Privat, Arbetsmiljöverket

”Stort allvar”

Byggherre för ett av de två husen, det så kallade Brygghuset, är Heimstaden. Bostadsfastighetsbolaget utnämndes nyligen till ”Karriärföretag 2024” och lyfter i ett pressmeddelande själv fram vad man är stolt över: ”Det är jätteroligt att vi blir bekräftade för det hårda arbete vi lägger ner kopplat till arbetsmiljö och företagskultur”

Hur de ser på utnämningen samt de livsfaror som byggnadsarbetarna utsatts för, svarar företagets kommunikationschef Robin Wilhelmsson på via mejl.

Arbetsplatserna Brygghuset utnämns till Årets sämsta bygge 2023 av tidningen Byggnadsarbetaren, på grund av att det varit allvarliga och återkommande brister och risker som inte tagits på allvar. Hur kommentar ni det?   

”Vi ska börja med att säga att vi tycker det är bra att Byggnadsarbetaren granskar hur det ser ut på byggarbetsplatser runt om i landet, det har vi inget problem med. Tvärtom så uppmuntrar vi till det. Vad vi dock har synpunkter på är att bristerna inte står i paritet till ”Årets sämsta bygge”. Baserat på den information vi fått ta del av, de efterforskningar vi gjort och de löpande kontroller som utförts, så kan vi inte förstå hur Brygghuset (som vi är byggherre till) kan omnämnas i sammanhanget. Om det varit så allvarliga och återkommande brister på bygget så borde vi fått information om det, om inte av vår operativa projektutvecklare Magnolia, så i alla fall av facket eller Arbetsmiljöverket (AV). Och det har vi inte. Vi kan ju bara agera på det vi ser eller hör. AV har endast haft en anmärkning mot Brygghuset under 2023 gällande en ställning, något som åtgärdades inom 1 timme. Kontinuerliga skyddsronder har hela tiden varit öppna för fackliga ombud att deltaga i och givet att inga fler byggstopp uppstått, så får man anta att det inte varit fler ’allvarliga’ brister”.

Vilket ansvar har ni tagit som byggherre för att försäkra er om att säkerheten fungerar och att byggnadsarbetarnas liv inte äventyras?   

”I grund och botten är det byggherren som har ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. Vi tar säkerhetsfrågan på stort allvar och jobbar strukturerat med den. Sen har vi anlitat Magnolia för att uppföra en färdig byggnad åt oss, där de också utgör ombud i entreprenadkontraktet och ansvarar för att säkerställa samtliga lagkrav inklusive arbetsmiljökrav. Baserat på den informationen vi fått, kombinerat med egna on-site kontroller och protokoll-granskningar, så anser vi att Magnolia med totalentreprenör på ett övergripande plan hanterat projektet väl. Vi har inte haft någon anledning att ifrågasätta kvaliteten i hur dem följt upp felaktigheter som påpekats under skyddsronder eller platsbesök.”

Om det varit så allvarliga och återkommande brister på bygget så borde vi fått information om det.

”Överraskade och besvikna”

Magnolia Bostad har fortsatt vara verksamt genom att vara ombud under byggandet. Däremot vill man till skillnad från övriga inblandade inte svara på några frågor utan hänvisar dessa till CBRE Investment Management, det bolag som äger det andra huset: Parstugan. Intervjun gjordes innan hissolyckan i måndags.

Jenny Tuleby är “Head of Transactions and Investment Operations, Nordics”.

”Säkerhet och välbefinnande för samtliga individer med vilka vi interagerar, som arbetsgivare eller beställare, är av högsta vikt för oss. Som fastighetsägare och investerare har vi ett flertal pågående projekt i Norden, de flesta i partnerskap med branschexperter som är ansvariga att leverera hög-kvalitativa byggnader, samt att säkerställa en arbetsmiljö där risker hanteras på ett ordnat och effektivt sätt. Därav är vi både överraskade och besvikna på bristerna som visats här, och vi tar dem på största allvar”

Hon fortsätter:

”Vi jobbar kontinuerligt med att en kvalitativ arbetsmiljö bibehålls, och att inspektioner sker systematiskt tillsammans med vår huvudentreprenör och samtliga underentreprenörer på plats under arbetets gång. Tillsammans med vår projektledare jobbar vi för att säkerställa att samtliga brister som vi gjorts medvetna om här avhjälps.”

Vi är både överraskade och besvikna på bristerna som visats här, och vi tar dem på största allvar.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dödsfarorna på grannbygget nära hissolyckan: ”Jag var rädd hela dagarna"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig