info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dödsfall och svåra skador

En dola ligger gömd i sprängsten och dolhunden från Dsec har markerat att den finns där. Från ett reportage om dolor. Då man hittat en dola på ett bygge hittar hundarna ofta flera. Foto: Dsec

Dolor, kvarblivet sprängmedel, är dolda faror på bygget. De senaste tio åren har de orsakat dödsfall och svåra skador.

Från 2007 och till oktober i år har166 anmälningar gjorts till Arbetsmiljöverket om olyckor, tillbud och påträffade dolor.Utöver det anses det finnas ett mörkertal.
Här är några exempel:

2016, 8 september: En explosion orsakad av sprängrester inträffade då en grävmaskinist knackade isär en sten i samband med att Trafikverket säkrade berg vid väg 34 utanför Mörlunda. Dolhundar kallades in och hittade bland annat 2 kilo dynamit i två dolor.
2015,
7 oktober: En maskinförare dog efter en sprängolycka i ett stenbrott i Skåne, då stenblock slungades mot förarhytten. Orsaken var kvarblivet sprängämne.
2011,
4 augusti: Två snickare utsattes för fara då en grävmaskin stötte på en dola som exploderade, på ett industriområde i Älvdalen. Stenar flög över hundra meter från platsen. NCC dömdes att betala företagsbot på 500 000 kronor.
2011,
16 augusti: Flera anläggningsarbetare skadades vid en allvarlig sprängolycka på Hisingen i Göteborg. Den svårast skadade var bergsprängaren Peer Johan Augustsson i vårt reportage. Orsaken var att han borrade på en dola.Läs mer:
”Fler kommer att skadas”
Trafikverk nobbar den säkraste sprängmetoden
Sprängmedel livsfara i bergmassor

2009, hösten: En dola exploderade då den blev påborrad inför arbeten med att spränga en bergklack på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Ingen person skadades.
2008,
13 oktober: En explosion inträffade och en byggnadsarbetare fick ett kraftigt stensprut i ansiktet och skadade ögonen. Han borrade på en kvarbliven krutpatron, som används vid spräckning av berg.
2006,
4 augusti: Ägaren till ett markentreprenadföretag avled efter en sprängolycka i Huddinge, söder om Stockholm.
2004–2006:
Vid byggandet av Botniabanan, mellan Örnsköldsvik och Umeå, inrapporterades ett sextiotal olyckor och incidenter med dolor under två år i samband med utlastning, sönderknackning och krossning av sprängt berg. Bland annat fick en grävmaskinist sys med 40 stygn i ansiktet.


Så säger reglerna:

*Riskbedömningar och sprängplan ska göras före varje sprängjobb.
*Sprängpersonalen ska ha tillräcklig kompetens och utbildning. De ska också informeras om det är risk för dolor från tidigare jobb.
*Inga arbetare får vara i riskzonen för sprängning
*Den som utfört sprängningen ska förvissa sig om att området är säkert, att allt är sprängt.
*Vid minsta misstanke om att det kan finnas dolor ska sprängaren åtgärda dem innan området får beträdas.
*Ingen får borra i sprängbotten som inte är rengjord.
*Byggherren är ansvarig för att se till att området är rengjort efter tidigare sprängningar.
*Arbetsgivaren är ansvarig för att de anställda inte utsätts för fara.
*Då flera företag är på plats ska det finnas en samordningsansvarig.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dödsfall och svåra skador

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig