info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

DO kontrollerar småföretagen

Nästan en tredjedel av alla anställda i Sverige arbetar i småföretag. Nu ska DO, diskrimineringsombudsmannen, granska hur arbetsgivarna arbetar mot trakasserier på arbetsplatsen.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare arbeta med aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter och mot trakasserier. I företag med minst 25 anställda, ska det enligt diskrimineringslagen, finnas en skriftlig jämställdhetsplan.
Men skyldigheten att vidta aktiva åtgärder är den samma oavsett antalet anställda. DO ska därför se om det faktiska arbetet påverkas av skillnaden om det finns en skriftlig jämställdhetsplan eller inte.

Två byggföretag

DO har slumpmässigt valt ut 40 företag efter antalet anställda. 20 av dem har 10-24 anställda och 20 har 25-49 anställda. Två av dem är byggföretag.
Resultaten ska vara klara i början av oktober. Det ska ge en fingervisning av det aktuella läget, men också uppmärksamma andra små arbetsgivare på att arbetet med aktiva åtgärder är viktigt.
Cirka 1,3 miljoner människor arbetar för arbetsgivare med färre än 50 anställda, vilket är nästan en tredjedel av alla anställda i Sverige.
– Många människors arbetsliv påverkas av om små arbetsgivare faktiskt har ett aktivt arbete för att skapa lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: DO kontrollerar småföretagen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig