info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dieselavgaser orsakar cancer

Dieselavgaser klassas som cancerframkallande. Samtidigt slår en expert larm om att de halter som tillåts på svenska arbetsplatser är för höga för att skydda mot cancerrisken.

Många byggnadsarbetare arbetar i miljöer med dieselavgaser, som i tunnlar eller vid anläggningsarbeten i gruvor. Under många år har dieselavgaser klassat som sannolikt cancerframkallande. Men i början av veckan slogs det fast att de är cancerframkallande. Det gjordes av en expertgrupp inom Världshälsoorganisationen, WHO.
– Vi är helt eniga. Det finns så mycket entydiga resultat och studier att det är ingen tvekan om att det är cancerframkallande, säger Per Gustavsson, professor i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet. Han är en av medlemmarna i gruppen.

Falsk säkerhet

Det finns gränsvärden för vilka nivåer av dieselavgaser som människor får utsättas för på sitt arbete. Men Per Gustavsson anser att det svenska gränsvärdet är för högt och har därför skrivit till Arbetsmiljöverket för att gränsvärdet ska sänkas.
– Jag är ganska övertygad om att det inte skyddar mot risken för att få cancer, säger han.
Det innebär att man på arbetsplatserna kan leva upp till regelverket, men att arbetarna samtidigt löper risk att bli sjuka. Den cancerform man riskerar att få är lungcancer.
Han hoppas att Arbetsmiljöverket nu skyndsamt startar ett arbete för att sänka gränsvärdet.

”Måste skydda arbetarna”

Byggnadsarbetare och maskinförare utsätts för dieselavgaser vid arbete i bland annat tunnlar och gruvor.
-Jag tror att det ofta är fråga om en hög exponering för avgaserna och man måste verkligen gå in för att förbättra de miljöerna och skydda arbetarna, säger Per Gustavsson.
Samtidigt finns farhågor om att diesel också kan skada på andra sätt. Det finns misstankar om att det bland annat kan orsaka hjärtinfarkt och sjukdomar i andningsorganen som kol och astma.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dieselavgaser orsakar cancer

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig