info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Detta kräver Byggnads

Maskinförare ska få häng på ackordet, huvudentreprenörsansvaret stärkas och lönedumpningen stoppas. Här hittar du Byggnads krav på det nya byggavtalet.

Löner

Byggnads kräver, i enlighet med vad som tidigare beslutats inom ramen för LO:s samordning, löneökningar på 2,8 procent med ett lägsta garanterat kronpåslag om 672 kronor per månad.
Förbundet vill dessutom se en särskild satsning på byggstädarnas löner: ”Städpersonalens arbete måste värderas högre än i dag vilket innebär att deras löner ska öka med samma krontal som utgående lön för yrkesarbetare.”
Det ska dessutom bli tydligare att prestationslön är byggavtalets huvudlöneform. Som ett led i detta kräver Byggnads att kranförare ska få häng på ackordet: ”Kran- och maskinförare är en del av arbetslaget och ska därför ersättas på samma sätt som resten av arbetslaget.”

Läs mer: Arbetsgivarnas krav

Huvudentreprenörsansvar

Sedan huvudentreprenörsansvaret infördes för tre år sedan har det ”blivit tydligt att vi som parter tolkar ansvaret på olika sätt”, skriver Byggnads i sina avtalsyrkanden. ”Huvudentreprenörsansvaret måste därför både utökas och förtydligas så att det bättre återspeglar de intentioner som parterna hade med införandet av ansvaret. Det är dessutom dags att parterna gemensamt tar nästa steg och utökar ansvaret både ekonomiskt men också arbetsmiljömässigt.”

Lika betalt

Arbetsdomstolen slog fast att arbetsgivare har rätt att betala 88 procent av lönen till utländska arbetare. Detta leder både till att enskilda diskrimineras och till lönedumpning, menar Byggnads som nu kräver att lika lön för utländsk arbetskraft regleras i byggavtalet. Undantagen är om arbetsgivaren ”kan bevisa att arbetstagaren har yrkeserfarenhet understigande 5 år och att arbetstagaren har erbjudits men tackat nej till att låta sig valideras”.

Pensionerna

Byggnads kräver extra avsättningar till avtalspensionen. Hur stora avsättningarna ska vara specificeras inte i yrkandena.

Arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortningen ska utökas med ytterligare 1 timme till totalt 40 timmar per år.

Bättre villkor för gravida

Byggnads har en målsättning om att 5 procent av medlemmarna ska vara kvinnor år 2020. Som ett led i att bli ett mer attraktivt förbund för den målgruppen begär Byggnads att tidsbegränsningen på havandeskapslön slopas. I dag krockar byggavtalets regler med Försäkringskassans vilket leder till att gravida medlemmar går miste om ersättning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Detta kräver Byggnads

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig