info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Detta kan vi aldrig acceptera"

Byggnads ska ta fram krav på ändringar i lag och avtal. Det är beskedet efter gårdagens AD-dom gällande hur skyddsombud ska utses. Men arbetsgivarna säger sig inte se dramatiken.

Byggnads ordförande Johan Lindholm säger i en kommentar till Arbetsdomstolens dom att det aldrig föresvävat Byggnads att ett skyddsombud som är anmält till arbetsgivaren inte skulle kunna verka som skyddsombud på arbetsgivarens alla arbetsplatser.
– Detta är en ordning som Byggnads aldrig kan acceptera, säger han.
Enligt Johan Lindholm använder Arbetsdomstolen en ”formalia juridik” som kommer att innebära stora bekymmer för skyddsombudens arbete.
– Vi kommer nu att analysera domen i detalj och återkomma med de krav på förändringar som behövs göras i lagstiftning och/eller kollektivavtalen, fortsätter han.

”Bra med klargörande”

Domen innebär att skyddsombud ska utses på varje arbetsplats. Byggnads har hävdat att man kan utses på företaget och sedan ta med sitt mandat mellan byggena.
På arbetsgivarsidan tonar Sveriges Byggindustriers förhandlingschef och vice vd Mats Åkerlind ner dramatiken. Han kallar domen klargörande och tycker att tydligheten borde vara bra för Byggnads också.
– Vi har uppfattningen att skyddsombud ska utses på arbetsplatsen och att det är viktigt att skyddsombudets roll är tydlig. Vi tycker det är bra att domen klargör den uppfattning vi har, säger han.

”Onödig pappersprocedur”

Jörgen Eriksson, central ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på Byggnads, säger att det aldrig tidigare varit några problem runt hur man utser skyddsombud. Han ser domen som en motgång och säger att det är onödigt krångligt att utse skyddsombud för varje arbetsplats i en rörlig bransch som byggbranschen.
– Vi tycker att det medför en onödig pappersprocedur, säger han.
Men han vill inte tro att domen på sikt behöver försämra förutsättningarna för skyddsarbetet.

”Vi ändrar inget nu”

Bengt Ekström är mb-ledamot med arbetsmiljöansvar på Skanska.
– Det skulle inte funka om vi skulle utse ett nytt skyddsombud på varje arbetsplats, säger han.
Men han förväntar sig inte några problem på Skanska till följd av domen, eftersom företaget och facket är överens om sitt system. Han tror att det är större risk för besvär på lite mindre företag. Han säger att företag till exempel kan välja att skicka ett mer nitiskt skyddsombud till en arbetsplats först i ett skede då ett annat skyddsombud är utsett där, för att slippa ha mer ”besvärliga” personer på posten.
På Peab har mb-ledamoten Kenneth Söderström tidigare uttryckt oro för vad domen skulle kunna innebära för möjligheten att fortsätta med det nuvarande systemet med skyddsombudspooler. Nu säger han att arbetet fortsätter som vanligt i nuläget och att han hoppas att det ska vara möjligt även fortsättningsvis. Han avvaktar besked om hur Byggnads förbundsledning tolkar domen.

”Ett isberg av röra”

Maria Steinberg är forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet. Hon säger till tidningen Arbetet att domen kan få oanade konsekvenser, men leda till lite ordning och reda.
– Det här är toppen på ett isberg av röra, säger hon och konstaterar att facket gjort en viktig miss då man inte tydligt angett tydligt inom vilka områden skyddsombuden ska verka.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Detta kan vi aldrig acceptera"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig