info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Detta handlar byggbråket om

Om en knapp timme ska BI och Byggnads svara på medlarnas bud. Om inget medlarbud godtas bryter strejk ut i morgon. Det man då strejkar för är ett huvudentreprenörsansvar.

Efter ett helt år med låst läge är tiden nu mycket knapp, klockan sex i morgon bitti bryter strejk ut om inte medlarna lyckas med den svåra uppgiften att få Byggnads och Sveriges Byggindustrier att komma överens om hur ordning och reda bäst skapas i entreprenörsleden. Det finns en rad åtgärder, så som skärpta id-regler och skattekontroller, som parterna är överens om. Men när det gäller Byggnads krav på huvudentreprenörsansvar har Sveriges Byggindustrier varit benhårt emot från start. För Byggnads är detta dock så angeläget att man varslat om strejk från i morgon.

Ansvar för underentreprenörers löner

Med inspiration från bland annat Norge förde Byggnads redan i avtalsrörelsen för ett år sedan fram detta krav. I korthet skulle det innebära att huvudentreprenören eller annan entreprenör som är ovanför den egna arbetsgivaren i entreprenörskedjan kan bli skyldig att betala om en underentreprenör inte sköter sina löneutbetalningar.

”Verkar självsanerande”

Enligt Byggnads skulle en sådan här regel verka förebyggande, då huvudentreprenörer skulle vara mer nogräknade med vilka underentreprenörer som anlitas. I dag kan man tjäna på att anlita en billig, men oseriös, entreprenör. Men med ett huvudentreprenörsansvar skulle en huvudentreprenör ta en ekonomisk risk med ett sådant agerande. Förespråkarna menar att man därmed skulle sanera bort oseriösa företag och gynna seriösa arbetsgivare. Då minskar också risken för att arbetare inte får ut sin lön, hävdar de.
Byggnads har pekat på att liknande system införts i en rad andra länder, och hävdat att det är helt förenligt med nationella lagar och EU-rätt.

Oenighet om lägstalön

Hos arbetsgivarna ser verklighetsbilden annorlunda ut.
Man har hävdat att den modell som Byggnads förespråkat inte har stöd i lagar och regelverk.
Oklarheter uppges uppstå i och med att det inte finns någon fastställd minimilön i Sverige, så som det gör i andra länder som Byggnads refererat till. Byggnads har ansett att man ska utgå från den så kallade utbetalningsnivån, som bygger på ett regionalt snitt, då man fastställer vilka belopp som kan krävas enligt ett huvudentreprenörsansvar. BI har dock menat att minimilönen ligger betydligt lägre än så; på 142,20 kronor i timmen.

”Vågar inte anlita mindre företag”

Arbetsgivarsidan har uppgett att mindre och nystartade, särskilt utländska, företag riskerar att slås ut av Byggnads modell. Detta då uppdragsgivare inte vågar välja dem då man inte kan vara helt säker på deras betalningsförmåga. Man menar att det skulle drabba konkurrensen på ett sätt som strider mot konkurrenslagen.
Konkurrensen anses också snedvridas då bara kollektivavtalsbundna företag omfattas, i andra länder har reglerna införts via lag.

Svar på bud inom kort

Den senaste veckan har medlare försökt hjälpa parterna att komma vidare i den här diskussionen.
Enligt Sveriges Byggindustriers vice vd Mats Åkerlind ska Byggnads och Sveriges Byggindustrier lämna svar på ett bud från medlarna klockan sex i dag, tolv timmar innan varslet träder i kraft. Om alla de tre lagda varslen bryter under de närmsta veckorna kommer cirka 1400 byggnadsarbetare att strejka, enligt Byggnads.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Detta handlar byggbråket om

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig