info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Det är för mycket oreda"

Byggnads upptäckte att 13 underentreprenörer inte rapporterats in till facket på en arbetsplats i Värnamo. Det har lett till förhandlingar om brott mot mbl och byggavtalet.

Det handlar om arbetsplatsen Gummifabriken i Värnamo, där ett kommunalt bolag är byggherre för ett stort ombyggnadsprojekt. Bygget har haft problem med samordning och arbetsmiljö men Byggnads ombudsman Stefan Stavander upptäckte också att där fanns underentreprenörer som inte rapporterats in till facket, vilket den som anlitar dem var skyldig att göra. Avsikten är att facket ska kunna granska att bolagen bland annat har kollektivavtal.
-Jag begärde ut entreprenörslistor av huvudentreprenören Tage & Söner. När det visade sig att ett flertal underentreprenörer inte rapporterats in till oss begärde vi förhandlingar, säger Stefan Stavander.

Oenighet

De lokala förhandlingarna avslutades i oenighet. Under förhandlingarna hävdade Tage & Söner att de bara tagit in en mindre del av entreprenörerna, samt att de gjort de gjort inrapporteringar av entreprenörer som de skulle. Både då och senare har det varit oenighet om vilka bolag som varit på plats.
-Det är för mycket oreda. Nu blir det med största säkerhet centrala förhandlingar och då kan vi komma att begära skadestånd på mellan 20 000 och 40 000 kronor per bolag, säger Stefan Stavander.
Förhandlingarna har också fått ett efterspel, eftersom fler bolag visat sig vara ansvariga för att ha tagit in underentreprenörer utan att anmäla det. Under förra veckan förhandlade Byggnads med ett bolag som tagit in en handfull av entreprenörerna på listan. Företaget gick med på att man inte anmält enligt reglerna, men motsätter sig det skadestånd facket begärt. Därmed kommer också detta ärende, enligt Stefan Stavander, att gå vidare till centrala förhandlingar. Dessutom granskar facket ytterligare bolag på arbetsplatsen.

Farlig arbetsmiljö

Att Stefan Stavander uppmärksammade bolagen berodde ursprungligen på ett besök han gjorde i somras på arbetsplatsen efter att ha fått uppgifter om allvarliga risker i arbetsmiljön.
-När jag kom dit sprang det folk överallt och det var en väldig oreda. Då ville jag reda ut hur det var. Arbetsmiljön var väldigt dålig. Det pågick rivning och var direkt livsfarligt med stora fallrisker och betongklumpar efter rivning som riskerade att rasa över folk, säger han.
Efter flera besök tyckte han att riskerna var så stora att han kopplade in Arbetsmiljöverket som besökte arbetsplatsen i september. Man ställde då ett stort antal krav och riktade bland annat kritik mot organisationen på arbetsplatsen, mot fallskydd, brister i avgränsning vid rivning och i skyddet mot damm.

Behövde strukturera om

Nu i slutet av året har både Arbetsmiljöverket och facket åter besökt arbetsplatsen.
-Det var väldigt rörigt när vi kom dit första gången och de behövde strukturera om, när vi kom tillbaka i november var det mycket bättre, säger Arbetsmiljöverkets Claes Hällqvist.
Byggnadsarbetaren har upprepade gånger sökt representanter för Tage &Söner för kommentarer, men ännu inte fått svar. Tidigare i höstas kommenterade Magnus Andersson, verkställande direktör på Tage & Söner kritiken mot arbetsmiljön i Värnamo Nyheter.
-Viss kritik kan väl vara befogad. Det är en komplex arbetsplats som inte ser perfekt ut varje timme. När rivning pågår kan det se ut som en krigszon. Men nu är de stora rivningsarbetena klara, sa han.


Byggnads regioner har enligt byggavtalet rätt att begära ut listor över underentreprenörer på en arbetsplats. Då det gäller till exempel entreprenörer med hängavtal ska de anmälas till facket då de ska anlitas första gången.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Det är för mycket oreda"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig