info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Delade kostnader efter tvist om avtal

Byggnads får själva stå för sina rättegångskostnader efter tvisten om avtal med Linköpingsföretaget HGS. Arbetsdomstolens beslut om delade kostnader går emot Byggnads krav.

I juni 2006 inledde Byggnads en blockad mot Linköpingsföretaget HGS. Orsaken var att företaget inte ville teckna kollektivavtal. Blockaden avbröts först i juni 2007, sedan HGS tecknat ett hängavtal med Byggnads.
I och med att HGS tecknade avtal återkallade företaget en rättslig tvist i arbetsdomstolen (AD) om konflikten. Normalt innebär ett sådant återkallande att den som återkallar talan får stå både för sina egna och för motpartens rättegångskostnader.
Nu har AD fattat beslut om hur kostnaderna för den långa tvisten mellan HGS och Byggnads ska delas. AD konstaterar i sitt beslut att överenskommelsen som avslutade konflikten till stor del bygger på att granskningssystemet avskaffats under den tid konflikten pågått. Just granskingen har under hela konflikten uppgivits som en av företagets viktigaste skäl för at inte teckna avtal. AD:s beslut blev därför att parterna ska stå för sina egna kostnader.
HGS ombud i tvisten, Centrum för rättvisa, tolkar AD:s beslut om rättegångskostnaderna som ett tecken på att företaget haft rätt i sak i tvisten. HGS har, sedan kollektivavtalet tecknades, försatts i konkurs.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Delade kostnader efter tvist om avtal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig