info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

De skadas för livet vid relining

Arbetare skadas för livet av kemikalier vid relining av rör. Samtidigt saknar många tillräcklig skyddsutrustning och information om riskerna. Det visar vetenskapliga rapporter.

Byggnadsarbetare löper stor risk att skadas för livet vid arbete med relining, en metod för att renovera rör. Flera arbetare har fått allergiska besvär som är så allvarliga att de måste lämna branschen. Relining innebär att man istället för att byta ut rör gör en beläggning på insidan av röret. Metoderna att göra detta varierar, liksom kemikalierna som används.
Ett av de material som används är härdplasten epoxi. Den är en välkänd allergirisk och 2010-2011 uppmärksammade hudallergimottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm, en ny patientgrupp av arbetare som hade kraftiga allergiska problem. Det rörde sig om åtta personer och sju av dem tvingades lämna branschen på grund av sina besvär. Alla hade arbetat med den växande verksamheten med relining, visade en rapport.

Fortsätter skadas

-Utvecklingen har fortsatt. Vi har sedan varje år fått in flera patienter med svåra allergiska besvär efter arbete med relining, säger Carola Lidén, som är professor i yrkeshudsjukdomar vid Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet. Exakt hur många ytterligare personer som tillkommit efter den första omgången kan hon inte säga idag.
Det vanligaste är att patienterna har arbetat med relining av avloppsrör i fastigheter med hjälp av epoxi. Risken att utsättas för allergiframkallande ämnen i epoxin är stor i alla skeden av arbetet. Inte minst då man blandar epoxiharts och härdare inför att materialet ska härda och bilda en beläggning på insidan av rören.

Svår hudallergi

Det är farligt att få epoxin på huden.
– Den vanligaste orsaken till allergibesvär att man kommit i kontakt med ohärdad epoxiharts, några har också blivit allergiska mot epoxihärdare, berättar Carola Lidén. Vissa har problem också med andra kemikalier.
Patienterna har kommit på grund av hudallergiproblem med rodnad, svullnader, klåda, blåsor och fjällning, på händerna, armarna och i ansiktet. Det kan räcka med att man får det på huden en enda gång och sedan tål kroppen inte att komma i kontakt mer med ämnet.
Det gäller därför att skydda huden, men också att använda andningsskydd. Vissa komponenter i epoxin kan ge lutfvägsbesvär.

Vet inte att det är farligt

Ett stort problem är att arbetarna ofta saknar kunskaper om riskerna. Efter en första rapport om de skadade arbetarna, gick forskarna vidare för att granska hur mycket arbetarna utsattes för epoxi. Resultatet förvånade Carola Lidén.
-Det var sämre än jag väntat mig. Arbetarna var oftast inte informerade om riskerna, de hade bristfällig skyddsutrustning och tekniken innebar att det var en väldigt kraftig exponering. Det var också vanligt att de inte blivit läkarundersökta innan de började jobba med materialet vilket är obligatoriskt, säger hon.
Rapporten, som kom 2012, beskriver hur 21 arbetare jobbade med relining med epoxi på 10 arbetsplatser i Stockholmstrakten. I många fall saknade de tillräcklig skyddsutrustning i form av handskar, tillräckliga arbetskläder och andningsskydd. De riskerade att bli utsatta för epoxi i alla stadier av arbetet. Verktyg och lokaler var också nedsmutsade med ämnet. Ofta saknades tvättmöjligheter.

Måste ändra metoder

– Man måste ändra arbetsmetoder för att minska riskerna, säger Carola Lidén, som tillsammans med forskarkollegorna senare gått vidare med att ta fram råd för hur man skyddar sig.
De som arbetar med härdplaster ska ha särskild utbildning och arbetsgivarna är skyldiga att informera de anställda om riskerna med epoxi, hur man ska arbeta säkert, samt tillhandahålla skyddsutrustning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: De skadas för livet vid relining

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig