info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

De jobbade med asbest utan att veta

Ett av Stockholms större fastighetsbolag slarvar med asbestkontrollen och byggnadsarbetare som renoverar deras lägenheter utsätts för höga halter asbestdamm. Det visar de prover som tidningen Byggnadsarbetaren tagit.

Det var tidningens asbestprover som gjorde att slarvet kunde avslöjas. Byggnadsarbetaren lät före detta Bygghälsan, numera Previa, granska kakelfix från några olika lägenheter som skulle renoveras.

Det visade sig att lägenheterna hade asbesthaltigt fix under kakelplattorna i badrummen, samt i en av lägenheterna även i köket. Byggnadsarbetarna arbetade oskyddade i tron att det inte fanns asbest i lägenheterna. Dammet som uppstod vid bilningen spreds överallt och rivninsmaterialet östes upp i hinkar och kastades i en container utanför. Arbetena pågick dagligen i sammanlagt cirka sex veckor.

– Det känns inte alls kul. Vi har jobbat för det här fastighetsbolaget i två år och har hela tiden fått höra att det inte finns asbest i lägenheterna. Nu blir man ju orolig för vad man dragit i sig innan det här, säger en av byggnadsarbetarna.
Fastighetsbolaget (byggherren) är skyldig att göra en inventering av hälsofarliga material innan han börjar riva och renovera. Detta står i arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.

I inventeringen ingår att lämna in prover till ett labb för att kontrollera om det finns asbest. Varje enskilt badrum och kök måste testas eftersom det kan finnas olika varianter av fix bakom kaklet i olika delar av ett bostadsområde.
– Vi beklagar. Vi hade fört över ansvaret på entreprenören och trodde att de hade tagit prover. Det är uppenbart att vårt avtal med dem är för otydligt på den här punkten och det måste vi göra något åt nu, säger fastighetsbolagets vd.

Byggentreprenören å andra sidan förklarar att han inte trodde att det fanns asbest i 1950-talsbadrum.
– Jag har ju pratat med byggnadsarbetare som var med på 1950-talet och de säger att det var torrbruk i såna där badrum med inbakade badkar, säger byggentreprenören.
Han skjuter över ansvaret på fastighetsbolaget och menar att bolaget i förväg borde ha sett över sitt fastighetsbestånd när det gäller asbesten.

– Vi hade inte gjort upp om vem som är ansvarig för att göra såna här tester, förklarar han.
Vd:n för fastighetsbolaget är medveten om att han har det juridiska ansvaret och kan polisanmälas för brott mot arbetsmiljölagstiftningen.
Enligt reglerna måste han, om ansvaret skrivs över på entreprenören, förvissa sig om att entreprenörerna följer det som står i överenskommelsen.

– Vi kommer att vara övertydliga i fortsättningen. Om det blir en tillkommande kostnad på grund av att det blir asbestsaneringar, så är det vi som måste ta den kostnaden. Och vi ska se till att entreprenören tar prover i varenda lägenhet i fortsättningen, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: De jobbade med asbest utan att veta

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig