info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Danska NCC-byggen bäst på säkerhet

Danska byggnadsarbetare på NCC är bäst på säkerhet. Det visar en ny finsk studie som jämfört ett 50-tal NCC projekt i fyra nordiska länder.

I det senaste numret av tidningen Byggindustrin presenteras den finska undersökningen.
NCC Finland ville ta reda på varför Finland har så många anmälda arbetsolyckor jämfört med övriga nordiska länder och gav Ville Rajakallio vid universitetet i Tammerfors i uppdrag att göra studien.
Rajakallio kartlade arbetsmiljö och säkerhet vid ett 50-tal NCC-projekt totalt, i länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Resultatet visar att Danmark fick flest poäng i nästan alla kategorier. De kategorier som ingick i kartläggningen var: arbetssätt, ställningar, stegar, maskiner och utrustning, fallskydd, el- och ljus samt ordning och reda.
Här är några av resultaten:

Danmark: Bäst i nästan alla kategorier. Sämst på att hantera byggnadsställningar och stegar.

Finland: Finland fick lägst poäng i nästan alla kategorier. Bra på elektricitet och ljus.

Sverige:
Bra på ordning och reda, speciellt i formsättningsarbetet. Däremot är Sverige sämst på fallskydd.

Norge: Bra på att bära hjälm och skyddskläder. Sämre på att gå igenom sina maskiner, många saknar kontrollmärken.

Den mätmetod som användes kallas TR, och togs fram av finska Arbetsmiljöverket för cirka tio år sedan. Metoden används av finska storföretag. Mätningarna i Rajakallios undersökning skedde under 2005.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Danska NCC-byggen bäst på säkerhet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig