info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Damm från mineralull undersöks på nytt

Många byggnadsarbetare är oroliga för mineralullen. Nu tänker IVL Svenska Miljöinstitutet, kontrollera  mängden fibrer i byggdammet.

Klåda och irritation i ögon och på hud är problem som många byggnadsarbetare känner då de handskas med mineralull. Byggnadsarbetare riskerar också att få den kroniska och dödliga lungsjukdomen Kol, kronisk obstruktiv lungsjukdom, av damm på byggena. Där misstänks mineralull vara en bidragande orsak. Kronisk luftrörskatarr förekommer också bland isolerare som jobbar med mineralull.
Bengt Christensson på IVL, är projektledare för ett projekt om dammätningar på byggarbetsplatser. Som en del av detta vill han nu också studera mineralull. Han vill veta hur mineralull hanteras på byggena och hur höga halter byggnadsarbetarna utsätts för.

Han ska först gå igenom gamla mätningar som gjorts av arbetsmiljöverket och bygghälsan med flera.
-Sedan ska jag ta ställning till om det behövs ytterligare mätningar, säger han.
Det finns gränsvärden för hur mycket mineralullsdamm som man får utsättas för i arbetsmiljön.
Bengt Christensson har tidigare kartlagt asbest i Sverige och var senast projektledare för en kartläggning av de eldfasta keramiska fibrerna som misstänks ge samma skador asbest.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Damm från mineralull undersöks på nytt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig