info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dåligt ledarskap hot mot byggetik

Byggföretagen har ofta regler för etik och moral som inte tillämpas i praktiken. Dåligt ledarskap på mellanchefsnivå är främsta anledningen till att det blir så. Det har förre snickaren Henrik Björklund, tillsammans med tre kurskamrater från Chalmers, kommit fram till när de undersökt frågan.

Mellancheferna bär huvudansvaret för den bristande etik och moral som finns i byggsektorn idag. Det anser Henrik Björklund som i våras presenterade resultatet av en studie där han och kurskamraterna intervjuat 10-15 personer från byggbranschen; chefer, anställda och även fackliga företrädare.
Henrik Björklund pekar på flera brister i byggbranschen: som sjuka hus, omfattande skador bland byggnadsarbetarna och svartarbete. Han menar att i byggföretagen finns ofta regler förr etik och moral, men dessa regler liksom stannar på mellanchefsnivå. Den viktigaste anledningen till att de inte följs är pengar.

De som arbetar på arbetsplatserna, platschefer och byggnadsarbetare, får inte de förutsättningar som behövs för att jobba enligt de etiska och moraliska reglerna.
Ofta får byggnadsarbetarna klä skott för byggsektorns bristande etik och moral, menar studenterna. Men Henrik Björklund menar att det är väldigt orättvist.
Byggnadsarbetarna har ofta varken resurser eller tillräcklig överblick för att ta det ansvaret.
‑ Att man bygger in fukt i betongen är ett problem som ofta skylls på byggnadsarbetarna. Men
hur det ska lösas är en fråga som ska tas upp redan i projekteringen, säger Henrik Björklund.

Efter denna första, mindre studien har han nu gått vidare med ett examensarbete tillsammans med kurskamraten Anna-Klara Jonsson. De har fördjupat sig i arbetsmiljön i byggbranschen och de har gjort fler intervjuer och ett stort antal arbetsplatsbesök. Nu är deras examensarbete klart och det presenteras på fredag. Än tycker Henrik att det är för tidigt att berätta något om resultatet, men det är ingen tvekan om att arbetsmiljöproblemen i byggbranschen är mycket stora.
Henrik Björklund var snickare i åtta år men studerar nu på civilingenjörsprogrammet Väg o Vattenbyggnad.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dåligt ledarskap hot mot byggetik

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig