info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Dags att utse kongressombud

Under hösten ska ombud till Byggnads kongress 2002 nomineras.

Nomineringarna av ombud till kongressen avslutas på avdelningarnas representantskapsmöten i november eller december i år. I princip kan alla medlemmar i Byggnads nomineras och nomineringen sker på representantskapets sammanträde.
117 ombud ska sedan väljas under våren. Förbundets revisorer, ledamöterna i förbundsfullmäktige och förbundets funktionärer kan inte väljas som ombud men är skyldiga att närvara vid kongressen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Dags att utse kongressombud

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig