info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Citybanan årets sämsta bygge

Höga olyckstal, dödsfall och ytterligare tillbud som kunde ha slutat på värsta tänkbara sätt. Detta är huvudskälen till att Byggnadsarbetaren utser Citybanan till Årets sämsta bygge 2013.

Redan när året inleddes hade fyra arbetare dött och skadats vid arbeten i samband med Citybanan.
Och trenden fortsatte.
Det femte dödsfallet sedan 2006 inträffade i juni i år då en vvs-montör dödades i en fallolycka. Senare, i augusti, skadades två arbetare, varav en mycket allvarligt, när flera hundra kilo betong rasade från hög höjd i en tunnel. Men inte nog med det. En genomgång som Byggnadsarbetaren gjorde under hösten visade dessutom att flera olyckor och tillbud varit så allvarliga att det kunde blivit ännu fler dödsfall.

”Måste leva upp till nollvision”

– Trafikverket måste leva upp till sin nollvision. Det är helt oacceptabelt att byggnadsarbetare skadas svårt och dör på Citybanans arbetsplatser. Man måste stoppa och börja på nytt, säger Arbetsmiljöverkets inspektör Christian Lönnström. Han vill inte jämföra olika byggen men framhåller att detta är ett stort, skattefinansierat bygge där man kan vänta sig en bättre arbetsmiljö.Citybanan sysselsätter cirka 2 000 personer och är visserligen ett mycket stort och komplicerat arbete. Men det finns andra stora anläggningsprojekt som byggts, hittills utan dödsfall och med lägre olyckstal. Från januari 2008 och till sista oktober i år inträffade 94 olyckor med minst en dags sjukfrånvaro på Citybanans byggen. Det innebär 15 olyckor per miljon arbetade timmar. På Norra länken, norra Europas just nu största vägtunnelprojekt, är motsvarande siffra 8,5. Båda är stora projekt med både svenska och internationella byggjättar. Citybanan består av åtta stora entreprenader, där det sinsemellan är stora skillnader i olyckstal och arbete.

Stora risker

Ansvaret för arbetsmiljön vilar på såväl Trafikverket som de anställdas arbetsgivare. De höga olyckstalen oroar såväl Arbetsmiljöverket som byggfacken. Förutom olyckorna med sjukfrånvaro har det hänt 197 olyckor och 497 tillbud under projektets gång till den sista oktober i år.
Med många olyckor ökar risken för tragedier i form av svåra skador och dödsolyckor. Riskerna är stora, men det är samtidigt ingen ursäkt för att tillåta höga olyckstal, utan ett skäl att vara ännu mer försiktig. Citybanans ledning har höga ambitioner för sitt säkerhetsarbete, men har inte levt upp till det. På flera av byggena har inte säkerheten fungerat i praktiken. Detta sammantaget gör att Citybanan utses till årets sämsta bygge.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Citybanan årets sämsta bygge

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig