info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Cirkelsågar och vinkelslipar håller inte måttet

Felaktiga skydd på vinkelslipar och för hög vibration på cirkelsågar. Arbetsmiljöverkets nya test visar på stora brister. Och att dyrt är inte alltid bäst.

I undersökningen har man tittat närmare på om korrekt beskrivning finns på maskinerna samt information om hur mycket deolika modellerna vibrerar. Bland de undersökta cirkelsågarna hade 19 procent brister – den vanligaste bristen var för dålig beskrivning av symboler på maskinen samt tre av tio hade för höga vibrationsvärden jämfört med de värden som angavs i bruksanvisningen. I tre fall av tio gick skydden sönder vid användning.

Vissa modeller vibrerade dubbelt så mycket

Bland de undersökta vinkelsliparna hade 30 procent brister. Det saknades bland annat information om hur den används och hur mycket maskinen vibrerar. Vid test visade det sig att vissa modeller vibrerade dubbelt så mycket eller mer än vad som angavs i bruksanvisningen.
– Användandet av dessa maskiner är ett olycksdrabbat område, och vårt test visar att ingen tillverkare sköter sig helt och hållet när det gäller säkerheten, säger Dan Bremberg, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Felaktiga bullervärden

Åtta av tio vinkelslipar hade även felaktigt angivna bullervärden. Felvinklade skydd och maskiner som startar oavsiktligt när strömmen slås på är andra exempel på brister.
– Oavsiktlig start med vinkelslipar har vi sett flera olyckor med. Där är det viktigt att maskinen har en spärr för att förhindra olyckor, säger Dan Bremberg.

Få läser bruksanvisningar

Dan Bremberg tror att bristerna bland de maskiner de tittat närmare på beror på två saker. Okunskap bland tillverkare och att det kostar pengar att testa och göra produkter säkra.
– Vi kommer att ha en dialog med tillverkarna och vi får se vad de säger. Ett generellt problem är att det fuskas med bruksanvisningar, dessutom är de få användare som läser dem, säger Dan Bremberg.

Kaj Söderin
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Cirkelsågar och vinkelslipar håller inte måttet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig