info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggyrket farligt trots färre olyckor

Olyckorna minskar på landets byggarbetsplatser. Men trots det är byggyrket ett av de absolut farligaste. Det visar den årliga rapporten från försäkringsorganisationen AFA.

Årets rapport – som gäller för 2004 – visar att det blir färre olyckor på arbetsmarknaden.1997 skadades 2,7 personer per 1 000 sysselsatta av en skada som ledde till mer än 30 dagars sjukskrivning eller medicinsk invaliditet. År 2004 uppgick motsvarande siffra till 2,3.
När det gäller arbetsolycksfall drabbas personer inom kriminalvården hårdast. Men även flera byggyrken ligger högt upp på listan. För en byggnadsarbetare är risken att råka ut för en arbetsolycka tre gånger så hög som genomsnittet. Enligt rapporten är det främst personer anställda inom civilt bevaknings- och skyddsarbete typ poliser och väktare, anställda inom träindustrin, gruv- och bergarbete, stenhuggare, livsmedelsarbetare, byggnadsarbetare och metallarbetare som riskerar att drabbas av en arbetsolycka. Den här gruppen löper även högre risk att drabbas av invalidiserande olycksfall.
Om man tittar på statistiken för arbetsolyckor som lett till mer än 30 dagars sjukskrivning så har kriminalvårdare en risk på 12,6 fall per 1 000 sysselsatta. De ligger i topp. Motsvarande siffra för de värst drabbande byggyrkena är: isolerings- och VVS-montörer 7,1, stenhuggare 6,9, snickare, betongarbetare och anläggningsarbetare 6,6 och murare 4,6. Snittet för samtliga yrken är 2,3 fall per 1 000 sysselsatta.
En vanlig olycksform i byggbranschen – fall olyckor – svarar för en tredjedel av alla allvarliga skador oavsett yrke. Fallolyckor är också den enskilt största orsaken till olyckor i byggbranschen.
Det finns en viss fördröjning när det gäller siffrorna och uppgifterna för 2004 är ännu inte helt kompletta. AFA, som ägs av arbetsgivarna och facket, administrerar arbetslivsförsäkringar för upp mot fyra miljoner löntagare i landet. Bland annat undersöker de varje år vilka yrkesgrupper som har högst andel svåra olyckor.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggyrket farligt trots färre olyckor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig