info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggutbildning på fängelse

Anstalten Storboda erbjuder arbetsmarknadsutbildning för sina intagna. 15 veckor ska ge kompetens för att gå som lärling i byggbranschen.

Arbetsförmedlingen har konstaterat att det kommer att råda brist på arbetskraft, rivare, snickare och plattsättare, i byggsektorn framöver. Därför har en arbetsmarknadsutbildning startats på Storboda som är ett C-säkerhetsklassat fängelse några mil norr om Stockholm.
– Det är bra att de försöker byta bana, det är positivt. Har man suttit inne så har man sonat sitt straff och ska anses oskyldig. Det viktiga är bara att det säkerställs att de som gått utbildningen har en bra grund att stå på när de kommer ut till en arbetsplats, säger Christer Carlsson, ledamot i styrelsen för Byggindustrins yrkesnämnd, Byn, där utbildningen har diskuterats.

Färdiga för praktik
Första kursomgången påbörjades i november i år och ska vara klar i mars nästa år. Utbildningen är 15 veckor lång och ska ge grundläggande kompetens för att arbeta inom bygg. Tanken är att när de intagna avtjänat sina straff ska de vara färdiga för att gå som lärlingar.
De som vill gå utbildningen söker själva och får inte ha en färdig yrkesutbildning sen tidigare. De måste också ha en strafftid som innebär att de friges villkorligt inom tio månader från det att utbildningen avslutats.
Tre omgångar av utbildningen med tio elever i varje är planerade på Storboda i nuläget. Utbildningen är ett samarbete mellan Kriminalvården, Norrtälje kommun och Arbetsförmedlingen, som också står för finansieringen.

Maria Persson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggutbildning på fängelse

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig