info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggtiderna i debatt

Pressade byggtider och certifikat för koppling av last orsakade debatt under kongressen. Företagshälsa var en annan uppmärksammad fråga. I flera fall ändrade kongressen på förslag från förbundsstyrelsen.

Företagshälsovården är viktig för byggnadsarbetare och det märktes bland motionerna både till denna och förra kongressen. Att man ska verka för en central företagshälsa typ Bygghälsan var uppe på förra kongressen. Också den här kongressen beslöt att förbundet ska arbeta för att man får tillbaka en central bygghälsa. Att inte mer hänt sedan sist beror på att arbetsgivarna, trots försök från facket att driva på, motsatt sig centrala lösningar.
Ombudet Martin Hallgren från Jämtland Härjedalen fick kongressen med sig och ändrade på flera av förbundsstyrelsens förslag. Han fick bland annat  majoriteten med sig för ett förslag om att Byggnads ska verka för ett centralt register dit yrkesarbetarnas hälsotillstånd och skador ska rapporteras.

Flera motioner handlade om pressade byggtider. Samtliga ville att förbundet skulle verka för längre byggtider och för mindre stress. Förbundsstyrelsen ville dock bara säga ja till mindre stress och inte till den del som handlade om längre byggtider. Man resonerar som att problemet egentligen ligger i att byggnadsarbetarna borde komma in tidigare i planeringen.
Men ombudet Robert Nilsson, Malmö, stod på sig och hävdade att förbundet även ska verka för längre byggtider.
– Alla man pratar med upplever en väldig stress, sa han.
Vid voteringen som följde fick han majoriteten med sig.
Ann-Louise Nilsson, Byggettan, ville få förbundet att arbeta för att en bättre utbildning och ett behörighetsbevis, som ett certifikat, för den som kopplar last.
Förbundsstyrelsen hade inte sagt ja till hennes motion men hon fick stöd av flera ombud på kongressen.
-Det är livsviktigt, ansåg bland andra Bengt Sävström från Helsingborg.
Kranförarna jobbar med tunga lyft och ofta svåra arbetsförhållanden och det är viktigt att man kan lita på den som kopplar.  
Frågan kommer upp för beslut senare under kongressen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggtiderna i debatt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig