info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggolyckorna minskar

De anmälda arbetsolyckorna i byggverksamhet minskade från 3 090 år 2007 till 2 897 förra året. Det visar en sammanställning från Arbetsmiljöverket. Även olycksfrekvensen har minskat under flera år.

I byggbranschen anmäldes under förra året totalt 2 897 olyckor som lett till minst en dags sjukfrånvaro. 2007 var motsvarande siffra 3 090 olyckor. Hur många som arbetar i byggbranschen varierar varje år, men också utslaget per tusen arbetare har det skett en minskning av de anmälda byggolyckorna under flera år. 2003 anmäldes 15 olyckor per 1 000 arbetare med minst en dags sjukfrånvaro. 2008 hade den siffran sjunkit till 11. Det är då fråga om anmälningar av olyckor som gjorts till försäkringskassan.

– På hela arbetsmarknaden har man haft en minskning av både arbetsolyckor och arbetssjukdomar de senaste fyra till fem åren. Men man får se på siffrorna med en viss försiktighet. Det finns ett mörkertal med olyckor som inte anmäls, säger Börje Bengtsson, statistiker på Arbetsmiljöverket.

Också de anmälda arbetssjukdomarna inom byggverksamhet har minskat. Sedan 2003, då anmälningarna var 1 994, har det skett en halvering. Förra året var de anmälda arbetssjukdomarna 910. 2007 var de 923. Även här har det skett en minskning i förhållande till antalet sysselsatta. Börje Bengtsson betonar också då det gäller arbetssjukdomarna att det finns mörkertal.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggolyckorna minskar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig