info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggolyckor under lupp

Byggbranschen är klart överrepresenterad i fråga om olyckor. Nu har Arbetsmiljöverket gett en forskargrupp i uppdrag att se över kunskapsläget kring riskerna i branschen.

Forskarlaget på Luleå Tekniska universitet har tittat på såväl svensk som internationell forskning om olyckor och preventivt säkerhetsarbete. På de flesta håll är riskbilderna snarlika, även om det finns enstaka lokala skillnader. Som att det i Spanien sker fler olyckor efter lunchen.
‒ Det är en lite udda sak där. Just Spanien sticker ut med en lång och sen matrast och en tolkning är att vinet man dricker till maten ökar riskerna, säger Jan Johansson, professor i industriell produktionsmiljö.

LÄS MER: Byggolyckorna ökade 2015

Kunskapssammanställningen ska presenteras i januari och göras tillgänglig för arbetsgivare och fackliga organisationer. Men redan nu kan ett antal slutsatser dras. Däribland att en ointresserad ledning medför ökade risker längre ned i organisationen.
‒ Ledningens engagemang har väldigt stor betydelse, säger Jan Johansson. Det är svårt att bygga en säker kultur om inte ledningen är en förebild och driver de här frågorna.

Machokultur påverkar

På andra områden har forskarna istället identifierat kunskapsluckor. Det gäller bland annat hur svart arbetskraft inverkar på säkerheten och hur machokultur ute på byggena påverkar.
‒ Det är svårt att studera eftersom 99 procent inom byggbranschen är män. Men man vet från andra branscher, till exempel gruvindustrin där det är fler kvinnor, att en utpräglad machokultur är svår att kombinera med en utpräglad säkerhetskultur, säger Jan Johansson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggolyckor under lupp

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig