info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnadsarbetare rev asbestmatta

Byggnadsarbetare rev golv som innehåller asbest på en arbetsplats i Skövde. Åtta anställda som jobbade i lokalerna kan ha utsatts för ämnet. Ett analyssvar visade först att mattan inte innehöll asbest. Ett andra provsvar visade däremot att det fanns.

– Det är konstigt att svaren kan bli så olika, säger Jörgen Frödelius skyddsombud på arbetsplatsen.
Cirka 300 kvadratmeter matta som innehåller asbest revs vid arbeten på Kärnsjukhuset i Skövde. Fyra snickare rev mattan. Vidare har en arbetsledare, samt två elektriker och en vvs-montör vistas i lokalerna.
Efter upptäckten stoppades arbetet i lokalerna där NCC utför jobbet, och håller nu på att saneras. Anställda har också genomgått hälsokontroller.

Det kom oväntat att mattorna innehöll asbest. Före rivningen gjordes en miljöinventering på de mattor som skulle rivas. I en av mattorna hittades då asbest och den revs av ett saneringsföretag. Övriga mattor, som skulle vara fria från asbest, revs av byggnadsarbetare.
I slutskedet av rivningen påträffades i flera rum en ny golvmatta lagd ovanpå en gammal. Rivningen av den undre mattan stoppades och ett nytt analysprov togs och testades hos ett annat analysföretag, än vid första tillfället.
Det visade sig att mattan innehöll asbest och att den var av samma typ och färg som en matta som i den tidigare miljöinventeringen sagts vara fri från asbest.

– Problemet är att man inte vet vad man ska tro. Nu avvaktar vi svar på ett tredje prov, säger skyddsombudet Jörgen Frödelius, som också är huvudskyddsombud på NCC i Skaraborg. Det senaste provet har lämnats till ett tredje analysföretag för att säkra resultaten. Jörgen var en av de fyra som vistades i lokalen och rev i den aktuella mattan under cirka en veckas tid.
Det finns en viss oro efter exponeringen, berättar han, men framförallt har osäkerheten i svaren fått honom att tänka till om vad han egentligen utsatts för under sina år i yrket.
– Man undrar ju hur många andra gånger provsvaren kan ha varit fel, säger han.

Hans-Erik Lidén, regionalt skyddsombud på Bygg 6: an Väst tycker det är märkligt att provsvaren blev olika. Det betyder i förlängningen att man inte kan vara säker utan att skicka prov till flera laboratorium, säger han. Också NCC har riktat kritik mot problemet med att få rätt provsvar.
Asbest är cancerklassat och just därför är det förbjudet att hantera om man inte har tillstånd, utbildning och skydd, så att man är helt inkapslad från fibrerna.
Enligt Anders Ahl hos beställaren Västfastigheter är asbestfibern i den aktuella mattan av en sort som är hårt bunden i mattan.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnadsarbetare rev asbestmatta

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig