info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnadsarbetare rädda att skadas på jobbet

Var fjärde medlem i Byggnads har övervägt att byta bransch på grund av dålig arbetsmiljö och risk för olyckor på sitt jobb. En av fem byggnadsarbetare känner oro varje vecka för att råka ut för en arbetsolycka. Både byggnadsarbetare och chefer anser att stress och slarv ligger bakom många av olyckorna. Det visar en ny undersökning.

Enkäten är gjord av Byggnads och Byggcheferna och har besvarats av knappt 900 byggnadsarbetare och byggchefer. Förra året omkom 13 personer i byggolyckor. Redan är den siffran högre i år.
-Situationen är djupt oroande och vi kan inte sitta passiva och se på hur våra medlemmar utsätts för psykisk och fysisk ohälsa. Ingen människa ska behöva vara rädd när de vistas på sin arbetsplats, säger Byggnads ordförande Hans Tilly, i ett pressmeddelande.
Varannan person i byggbranschen är dessutom orolig för att dödsolyckorna kommer att öka ännu mer när Arbetsmiljöverket tvingas dra ner antalet inspektioner. Det framgår av enkäten.
Åtta av tio anser att utländsk arbetskraft löper en större risk att råka ut för olyckor på svenska byggen. Orsaken, anser de som svarat, är att de har sämre trygghet och rädsla för att ställa krav.

Byggarbetsgivarna har ett ansvar att förhindra olyckor. Men bara hälften av byggcheferna anser att de har utrymme att arbeta med arbetsmiljöfrågorna och ta det ansvar de är skyldiga att göra. Också fyra av tio byggchefer känner oro för att de själva ska råka ut för olyckor vid några tillfällen varje månad. Fem procent är oroliga varje dag.
Stress och slarv är de faktorer som både chefer och byggnadsarbetare anser vara de främsta orsakerna bakom olyckor. Striktare upphandlingar och bättre tidsramar anser var fjärde tillfrågad är den viktigaste åtgärden för att hindra dödsolyckor. Nästan lika många anser att introduktion på arbetsplatsen är viktigt för att hindra olyckor.
Byggnads och Byggcheferna ställer därför flera krav på förändringar.
Organisationerna anser att det måste bli striktare regler för upphandlingar så att det blir rimligare byggtider. Vidare kräver organisationerna att byggherrar måste ta med arbetsmiljöfrågorna redan i början av byggprocessen. De anser att regeringen måste satsa mer pengar på Arbetsmiljöverket, så att det kan bli fler inspektioner.
Vidare anser de att inspektörerna ska få laglig rätt att utfärda böter direkt vid en inspektion, om det finns brister i arbetsmiljön.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnadsarbetare rädda att skadas på jobbet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig