info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnadsarbetare alltmer pressade

Arbetstakten har ökat på bygget. Två av tre byggnadsarbetare anser att arbetstakten har blivit högre under de senaste fem åren, visar en enkät som Byggnads utredningsenhet har gjort bland medlemmarna

Arbetstakten på byggarbetsplatser har höjts under lång tid. För fem år sedan gjorde tidningen Byggnadsarbetaren en enkätundersökning om arbetsmiljön. Då svarade hälften att arbetstakten ökat under den föregående femårsperioden, då byggbranschen gick från en intensiv högkonjunktur till djup lågkonjunktur. Och nu har alltså situationen förvärrats ytterligare. Dessutom är byggnadsarbetarna utsatta för en kombination av risker. Många tycker att arbetet är tungt, stressigt och psykiskt pressande.
Den vanligaste förklaringen till den ökade arbetstakten är de korta byggtiderna. Under långkonjunkturen blev byggtiderna allt kortare eftersom tiden det tog att bygga blev ett konkurrensmedel. Beställarna ställde krav på allt kortare byggtider.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnadsarbetare alltmer pressade

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig