info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads tar ställning

Många olyckor som sker på byggarbetsplatser går att koppla till dålig säkerhet kring byggställningar. Därför anordnar Byggnads idag en arbetsmiljödag med tema byggställningar.

Både utbildning av skyddsombuden och tydliga föreskrifter för hur ställningar ska byggas behövs för att säkerheten vid arbete på byggställningar ska förbättras. Det menar Byggnads som idag, landet runt, besöker arbetsplatser för att titta på byggställningar.
Den checklista som Byggnads tagit fram innehåller punkter om bland annat vem som byggt, att det finns relevant utbildning och att dokumentationen är korrekt.
– Skyddsombuden har en oerhört viktig funktion för säkerheten och de behöver därför stöd från arbetskamrater och arbetsgivaren för att ha mod att peka på missförhållanden, säger Johan Lindholm, andre ordförande i Byggnads.

Utbildning behövs
Jan Thell, som är regionalt skyddsombud i Göteborg, tycker att checklistan är en bra hjälp för skyddsombuden, men att det också behövs mycket utbildning för dem.
– Särskilt bra är att det finns stort utrymme för kommentarer, säger Jan Thell.
Tomas Kullberg, arbetsmiljöansvarig på Byggettan i Stockholm, tycker också att checklistan underlättar för dem som är ute. Men det är framförallt arbetsgivarna, inte skyddsombuden, som behöver mer utbildning.
– Vårt stora problem är att de som beställer byggställningarna inte har den kunskap de behöver, säger han.
Efter dagens arbetsplatsbesök kommer Byggnads att sammanställa och redovisa resultaten för att bland annat kunna se hur säkerheten skiljer sig åt i olika delar av landet.

Maria Persson
08-728 49 71
m.p@byggnadsarbetaren.wonderboys.se

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads tar ställning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig