info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads stäms om lönetvister

Två byggföretag och Sveriges Byggindustrier har på kort tid stämt Byggnads till Arbetsdomstolen i fem lönetvister. Samtliga rör tvister på byggen i Helsingborg.

Tvisterna är orsakade av att parterna inte har kommit överens vid ackordsförhandlingar. De har varit oeniga om hur prislistan ska tolkas. Att det är så många stämningar just nu har flera orsaker och arbetsgivarna flaggar för att det blir fler.
-Det kan röra sig om totalt 15-20 stämningar under det närmaste kvartalet, inklusive de som nu är gjorda, säger Tomas Weis, biträdande förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Måste betala ut

Stämningarna, inlämnade i november, rör oenighet om löner på fyra arbetsplatser. Två tillhör MVB Syd AB och två Skanska. Summorna rör sig mellan drygt 7 000 och 168 000 kronor.
Det handlar om så kallade paragraf 35-ärenden enligt MBL-lagen. De betyder att när arbetsgivare och fack är oeniga om ackordslön ska arbetsgivaren betala ut det som parterna är eniga om. Det som skiljer dem åt måste arbetsgivaren begära förhandling om.
Annars ska företaget betala ut det facket begär. Och om parterna inte ens kan enas i centrala förhandlingar måste arbetgivaren stämma till Arbetsdomstolen som får avgöra frågan. Annars gäller fackets tolkning, om kraven inte anses oskäliga.

Rullställningar och saxliftar

Oenigheten i de stämningar som nu lämnats in rör en rad områden inom Byggavtalet. Till exempel ersättning för ytbehandling av betong, flyttning av en rullställning och saxliftar, uppsättning av skivor, objektstillägg och parallelltidsersättning.
Enligt Tomas Weis kan även till synes små poster vara viktiga att tvista om för arbetsgivarna eftersom de kan leda till stora kostnader på sikt, om principen förs vidare till andra byggen.

Stridigheter

Att stämningarna är fler i lönefrågor just nu hör sannolikt samman med att det är stridigheter mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier på flera håll i landet, exempelvis i just Skåne.
Vidare att konflikterna är synliga på ett annat sätt idag. Tidigare avgjordes denna typ av konflikter om ackordet i en särskild skiljenämnd, där behandlingen inte var offentlig som nu. Men efter 2010 års avtal ska de avgöras i Arbetsdomstolen och det är dessa ärenden som nu börjar komma in.

Både Byggnads och BI kritiska

Tomas Weis menar att Byggnads tar till paragraf 35 vid oenighet på alltför många arbetsplatser. Istället menar han att dessa frågor borde tas upp i den särskilda arbetsgrupp mellan parterna, som jobbar på att förnya ny- och ombyggnadslistor.
Men Göran Tinglöv, chef för Byggnads förhandlingsenhet, är å sin sida kritisk till arbetsgivarna. Han menar att de aktuella ärendena inte alls har i listgruppen att göra eftersom denna ska se över prislistan generellt sett och de aktuella stridigheterna rör konkreta frågor på enskilda arbetsplatser. Han tycker det är arbetsgivarnas fel att det blir så många stämningar i Arbetsdomstolen.
-Vi kom överens på ett tidigare stadium förut. Då hade de en annan respekt för förhandlingar och vi löste kanske 90 procent av den här typen av ärenden, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads stäms om lönetvister

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig