info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads stämmer golvfirma på nära en miljon: "10 pers fick fel lön"

Golvläggarna fick för låga löner, anser facket. Nu stämmer Byggnads Stockholmsföretaget på 835 000 kronor för avtalsbrott.

Tio golvläggare fick felaktiga löner enligt Byggnads, som stämt företaget till Arbetsdomstolen. Foto: Mostphotos

Efter en granskning upptäcktes att tio golvläggare hade olika felaktigheter på lönen. Bland annat hade fem av golvläggarna felaktiga fördelningstal vilket påverkade deras lönenivå. Fördelningstalen har stor betydelse och anger hur lönen ska fastställas. Den påverkar den fasta lönedelen, utbetalningsnivån och prestationslönepremien för respektive arbetstagarkategori. Den högsta nivån (1,0) ges till fullbetalda yrkesarbetare med yrkesbevis. Byggnads anser att fem av arbetarna var inplacerade på fel procentsats.

Förutom detta menar Byggnads också att golvfirman brutit mot avtalet när en av arbetarna inte fick den löneförhöjning som han skulle få enligt avtalet 2018. En annan arbetare fick inte den reseersättning han hade rätt till enligt avtalet. De tio golvläggarna fick inte heller, enligt Byggnads, ersättning för arbetstidsförkortning som alla ska ha enligt byggavtalet.

En av arbetarna fick avdrag på lönen för parkeringsböter på en firmabil som golvläggaren menar att han inte kört. Detta avdrag ska betalas tillbaka, kräver Byggnads.

Totalt vill facket att över en halv miljon i ersättningar och skadestånd ska gå till arbetarna. En av golvläggarna ska ha 111 000 kronor, en annan 75 000 kronor, anser Byggnads. Beroende på felaktigheter är kraven lite olika för respektive arbetare. Totalt omfattas tio arbetare av stämningen.

Byggnads kräver i egenskap av avtalspart också, att golvföretaget betalar ett skadestånd, totalt 300 000 kronor, till facket. Motiveringen är att det ska vara kännbart att bryta mot ett avtal, och ”det ska inte i något fall te sig lönsamt för en arbetsgivare att sätta arbetstagarnas rätt åt sidan”.

Förhandlingar har genomförts på central nivå mellan Byggnads och Byggföretagen utan att tvisten har kunnat lösas. Arbetsdomstolen kommer nu att höra parterna för att få klarhet i vad som hänt och utreda vad som gäller enligt avtalet.

LO-TCO Rättsskydd driver ärendet på uppdrag av Byggnads.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads stämmer golvfirma på nära en miljon: "10 pers fick fel lön"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig