info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads sparar genom nedskärning

16 jobb försvinner från Byggnads förbundskontor enligt ett förslag som ledningen informerade de fackliga organisationerna om på fredagen, den 12 januari. Dessutom bantas tidningen Byggnadsarbetaren kraftigt.

Under 2006 arbetade 73 personer på Byggnads förbundskontor och nio personer på tidningen Byggnadsarbetaren. Nu föreslår Byggnads ledning en ny organisation med totalt 63 tjänster varav sex på tidningen.
Förslaget, som tagits fram av Byggnads före detta utredningschef, Lars-Olof Pettersson, och modifierats av Byggnads förbundsledning, presenterades för de fackliga organisationerna på kontoret och tidningen på fredagseftermiddagen.
Syftet är att leva upp till det sparkrav Byggnads kongress beslutade om sommaren 2006 samtidigt som man vill effektivisera förbundets verksamhet.

De viktigaste förändringarna:
De fyra personer som är valda av kongressen, ordförande, andre ordförande, förbundssekreterare och avtalssekreterare, ska i fortsättningen kopplas loss från personal- och chefsansvar. Deras uppgift blir mer utåtriktad och politisk, enligt förslaget. Därmed försvinner den gamla ordförandestaben som 2006 hade 15 tjänster och ersätts av de fyra i ledningen som får stöd av en assistent.
Samtidigt förändras organisationen. Sex nya enheter, ledda av var sin enhetschef, ska genomföra verksamheten.

+ En administrativ enhet med elva anställda tar framför allt över den tidigare personalenhetens (elva anställda 2006) uppgifter.

+ Ekonomienheten får i princip samma arbetsuppgifter men minskas från elva till åtta tjänster.

+ En utvecklingsenhet med tio tjänster skapas. Dit förs delar av förhandlingsenheten men också delar av utrednings- och näringspolitiska enheterna (tillsammans nio tjänster 2006) som båda försvinner.

+ En avtalsenhet med nio tjänster tar över avtals- och försäkringsbevakning. Den nuvarande förhandlingsenheten (14 tjänster 2006) delas upp och hamnar delvis här. Försäkringsenheten (fem tjänster 2006) försvinner in i den här enheten.

+ Medlemsenheten, med sex tjänster, är mest en omdöpt och bantad organisations- och utbildningsenhet (med åtta tjänster 2006).

+ Kommunikationsenheten, med åtta tjänster, är en ny skapelse och tar över en del av den tidigare ordförandestabens uppgifter. I enheten, som kan ses som den mest offensiva satsningen i förslaget, hamnar bland annat näringspolitik, opinionsbildning, press, intern information och förbundets internationella verksamhet.
Utöver personalminskningen föreslås förbundet spara tre miljoner kronor per år genom bland annat mindre utbildnings- och konferensverksamhet.

Genom en glesare utgivning av tidningen Byggnadsarbetaren, med tolv i stället för 18 utgåvor per år, hoppas man kunna spara ytterligare tre miljoner kronor per år. Redaktionen på tidningen ska krympas till sex tjänster (nio tjänster 2006).
Tidplanen för åtgärderna anges inte i förslaget. Beskedet till fackklubbarna var att förslaget ska ses som preliminärt. Enhetschefer och fackklubbar ska nu analysera idéerna.
Byggnadsarbetarens chefredaktör, Kenneth Petterson, valde på fredagen att avvakta med publiceringen av nyheten eftersom fackklubbarna inte hade hunnit informera de anställda.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads sparar genom nedskärning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig