info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads skär ner och höjer avgift

Byggnads avdelningar ska dra ner på verksamhet motsvarande 60 miljoner kronor. Samtidigt höjs medlemsavgiften med 155 kronor per månad. Men för medlemmar som har jobb blir det ändå en lägre månadskostnad när granskningsarvodet försvinner.

Alla ska vara med och betala för avtal som gäller för alla. Det har hittills varit Byggnads strategi. En strategi som låg bakom avtal med byggarbetsgivarna om gransknings- och mätningsarvoden. Nu har Byggnads bytt strategi, tvingade av en dom i Europadomstolen.
– Vi byter strategi för att kunna behålla principen att alla ska omfattas av kollektivavtalen, säger Clas Nykvist, Byggnads ekonomichef.

Strategibytet kostar cirka 60 miljoner kronor per år. Under 2006 fick Byggnads avdelningar in 223,3 miljoner kronor i gransknings- och mätningsarvoden samt vvs-grundavgift. Nu räknar man med att den inkomstkällan försvinner från den 1 maj i år.
Men Byggnads tänker ändå fortsätta med lönegranskning. I avtalsförhandlingarna kräver man att arbetsgivarna ska leverera samma underlag för granskning som hittills till avdelningarna. För att få råd att utföra granskning och mätning höjer Byggnads medlemsavgiften med 155 kronor per månad, vilket ger en inkomst på 163 miljoner kronor per år.

Mellanskillnaden på 60 miljoner ska tas ur Byggnads kapital det första året. Det året får avdelningarna på sig att göra en besparingsplan. Sedan ska verksamheten i stort sett vara anpassad efter de nya, lägre inkomsterna.
För Byggnads medlemmar som arbetar på bygg-, glas- och vvs-avtalens områden märks förändringen genom att löneavdraget för granskning försvinner. De får i snitt 383 kronor mer per månad i lönekuvertet, enligt Byggnads beräkningar. På anläggningsavtalet kräver nu Byggnads en lönehöjning utöver pott på 3.30 kronor per timme vilket motsvarar en genomsnittlig löneökning på 383 kronor per månad. Och på Byggnads cirka 9 000 hängavtal, avtal med företag som inte är medlemmar i arbetsgivarorganisation, ska samma lönehöjning tas ut.

Det innebär att de som har jobb får en lägre total kostnad för den fackliga servicen, trots höjningen av medlemsavgiften. Samtidigt har förbundet för avsikt att konstruera ett system med halv avgift för arbetslösa, för att förhindra att deras avgift blir högre än idag. Förlorare blir däremot de medlemmar som har en stor andel av inkomsten från ersättningar vid sidan av jobbet, som sjukskrivna, föräldralediga med flera.
De största vinnarna på strategibytet blir de oorganiserade byggnadsarbetarna. De slipper nu helt betala för de avtalsvillkor som de omfattas av.
– Snålskjutsfrågan blir tydligare, det blir viktigare att arbeta med organisering, sade Clas Nykvist när han fick frågor om det på en personalinformation på Byggnads på fredagsmorgonen.

Förutsättningen för att de här förslagen ska bli verklighet är att Byggnads kommer överens om nya avtal med motparterna. Förhandlingarna går in i ett intensivt skede i helgen. Klockan 13.00 idag ska Sveriges Byggindustrier (BI) svara på den paketlösning som Byggnads föreslog på torsdagen, där avvecklandet av granskningsarvodena är en viktig del.
I paketet finns också krav på ändrad förhandlingsordning på anläggningsavtalet, så att Byggnads avdelningar blir lokal part. Bland de ekonomiska kraven märks höjd helglön, till utgående lön i stället för grundlön, tio procents utfyllnad på föräldrapenning, åtta timmars förkortad årsarbetstid och en friskvårdsersättning på 2 000 kronor per år.
Byggnads står också kvar vid de gemensamma LO-kraven om 3,9 procents lönelyft och höjning av avtalspensionerna till tjänstemannanivå.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads skär ner och höjer avgift

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig