info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads säger upp bonusavtal

Byggnads avdelning i Stockholm säger upp ett avtal om löneform med Skanska Hus i Stockholm. Orsaken är att man inte kan enas om hur systemet ska ändras så att det följer med i löneutvecklingen.

På Skanska Hus i Stockholm har cirka 400 byggnadsarbetare fått lön enligt två olika bonuslönesystem sedan några år. Systemen togs fram i samarbete mellan Skanska och Byggnads i Stockholm.
Företaget och facket är överens om att systemet behöver justeras för att lönerna ska kunna följa med i löneutvecklingen. Man har därför haft flera förhandlingar den senaste tiden.

Efter ett bud från Skanska på fredagen har byggettan beslutat sig för att säga upp överenskommelsen. Det betyder att bonussystemen upphör att gälla i juni i år och att det då måste till ackordsförhandlingar på 27 Skanska-byggen i Stockholm.
Uppsägningen beror på att Skanska inte vill höja förtjänstläget tillräckligt i ett av de system som används. Det är det system som mest liknar traditionella ackord och bByggettans mätningsföreståndare, Johan Lindholm, befarar att Skanska vill fasa ut den lönemodellen.
Kent Lenner, personalman på Skanska, säger att byggettans linje favoriserar det gamla ackordssystemet, som han anser förlegat. Han vill höja båda systemen lika mycket.
– 79 procent av våra anställda har valt den enklare modellen. Jag vill inte straffa dem genom att höja det andra systemet mer, säger han.

Den löneform som Skanska vill höja mer än byggettan innehåller en stor fast del och en bonus som beräknas på bland annat kvalitet. Byggettan vill hellre se en större höjning av den löneform där bonusdelen domineras av en produktivitetsbaserad premie.
Från början avsåg man att använda den enklare modellen vid byggen där det var svårt att använda produktivitetsmätning. Den modellen har sedan vuxit och dominerar nu. Enligt Kent Lenner har topplönerna i det enklare systemet varit cirka 162 kronor under 2004. De som tjänat mest på det ackordsliknande systemet har tjänat mellan 166 och 167 kronor per timme.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads säger upp bonusavtal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig